KAREN R. TJERNSHAUGEN

PAUL SIGVE AMUNDSEN (foto)

Konsekvensen av stengningen er at bilene som frakter båter til og fra Viksund Båt i Strusshamn må kjøre en kronglete omvei. Ifølge Rune Viksund, eier av båtfabrikken, kan den nye omkjøringsveien om Lyngneset karakteriseres som en «asfaltert krøttersti».

— Veien er smal og svingete og ikke beregnet på tungtrafikk i det hele tatt. Den går gjennom et boligområde, og barn bruker den som skolevei, sier Rune Viksund.

Verneverdige hus

Bakgrunnen for vedtaket om å stenge veien for kjøretøyer over åtte tonn, er at veien er i så dårlig stand at steinmasser kan rase ut. Betongsperrer er satt opp for å hindre lastebiler i å kjøre for langt ut på kanten. Veistumpen det er snakk om er ikke mer enn 50 meter lang, men setter likevel sinnene i kok.

Mindre enn en meter fra den smale veien ligger en rekke av lave, hvite, verneverdige trehus. Erik Martinussen er i gang med å restaurere de 200 år gamle husene. Han er glad for at veien nå blir stengt.

— Når store biler kommer forbi, er det så vidt de har klaring, og hele veien dirrer. Før nå har jeg rett og slett ikke tort å jobbe med husene på den siden som vender ut mot veien, forteller han.

Gammel strid

Det er ikke første gang veien gjennom Strusshamn skaper strid. For to år siden ble veien stengt for all trafikk av politikerne, men åpnet igjen etter protester fra Viksund Båt. Rune Viksund fikk den gangen laget en rapport av rådgivningsfirmaet Søviknes, som konkluderte med at det ikke var fare for at veien skulle rase ut.

Siden den gangen er det startet sprengningsarbeider ved Strusshamn kirke for å bygge nye parkeringsplasser. Lastebiler fylt med stein har daglig brukt den smale veistrekningen langs havnen.

På et møte i komité for teknikk og miljø i Askøy kommune tirsdag i forrige uke vedtok et knapt flertall at veien inntil videre skal stenges for tyngre kjøretøyer. Foreløpig er ikke veien skiltet, men lastebiler med stein og bilene fra Viksund Båt har begynt å bruke omkjøringsveien.

To blad Viksund

Roald Viksund (KrF) var med på fatte vedtaket. Til tross for etternavnet er han bare fjernt i slekt med eieren av båtfabrikken. KrF-politikeren sier målet på sikt er å utbedre veien slik at den kan åpnes for tyngre kjøretøyer igjen, men at dette neppe blir mulig før tidligst på neste års budsjett. Inntil da mener han veien må holdes stengt for tunge kjøretøy.

— Havnen i Strusshamn er en verneverdig kulturskatt. Komiteen har vært på befaring og vi kunne med selvsyn se at veien er i ferd med å rase ut, sier Roald Viksund.

— Kultur - ja, industri - nei. Det ser dessverre ut til å være den rådende holdningen i Askøy kommune, parerer firmenningen Rune Viksund.

VIKSUND MOT VIKSUND: Eieren av Viksund båt, Rune Viksund (til høyre), er svært lite tilfreds med vedtaket om å stenge veien gjennom Strusshamn for biler over åtte tonn. Firmenningen Roald Viksund (KrF) var med på å vedta stengning av veien.