– Vi tar for gitt at bærekabelen til Ulriksbanen må skiftes ut. Det er oppdaget brudd på noen av trådene. Vi snakker ikke om noen sikkerhetsrisiko, men marginene skal være store, så vi kan ikke regne med at Veritas gir oss noen fristutsettelse, sier investor Christian Foss.

Vil ta hele anlegget

  • Så hvorfor kan det gå over et år før banen kommer i drift igjen?
  • Christian Foss forhandler med kommunen om å få en festekontrakt på 35 år. Disse forhandlingene har trukket veldig ut i tid.
  • Leveringstiden på bærekabelen er nærmere fem måneder, og Foss vil ikke bestille ny kabel til to millioner kroner før han har en ny festekontrakt.
  • I forbindelse med skifte av kabel, vil Foss også skifte ut all elektronikk for å kunne automatisere driften. Det arbeidet er neppe avsluttet før etter sommeren.
  • Fra høsten av vil Foss restaurere resten av anlegget rundt nedre og øvre stasjon.– Dersom jeg får en avtale med kommunen, vil det være en fordel for min overtakelse å kunne åpne et ferdig restaurert anlegg påsken 2009, sier Foss.

Utgiftene har ballet på seg

Før en eventuell restaurering er gjennomført, regner Foss med å ha investert nærmere 15 millioner kroner.

– Utgiftene har ballet på seg. Men fortsatt har jeg tro på at det skal være mulig å drive butikk selv med en så stor investering, sier han.

Aller helst hadde Foss sett at han kunne skiftet bærekabelen i vinter, slik at han kunne åpnet for drift i sommersesongen. Men det går ikke nå siden forhandlingene ikke er avsluttet.

Kommunen brøt forhandlingene i begynnelsen av januar. Det skyldtes blant annet uenighet om festekontraktens lengde. Foss vil ha 35 år, med opsjon for nye 35. Kommunen har til nå stått fast på 20 år.

Tror på avtale

– Vi skal ha et nytt forhandlingsmøte fredag. Jeg er optimistisk og tror vi skal kunne klare å komme frem til en avtale.

– Da må du gi deg når det gjelder kontraktslengden?

– Jeg vil ikke drive kontraktsforhandlinger i Bergens Tidende. Det tar vi med kommunen, sier Foss.

Det er ingen tvil om at byrådet har et sterkt ønske om å få til en løsning. Etter det BT kjenner til, er kommunen fortsatt opptatt av å få en kortere kontraktstid enn 35 år. Kommunen ønsker også en avtale som lettere kan sies opp ved mislighold.

Lover sak til bystyret

I forrige uke ble byråd Monica Mæland kritisert av Aps gruppeleder Terje Ohnstad for at byrådet hadde brukt for lang tid på forhandlingene. Mæland uttalte:

– Vi skal lage en festekontrakt som skal gjelde lenge etter at både Ohnstad og jeg er ute av politikken. Derfor må vi gjøre en grundig jobb. Jeg lover at det kommer en sak om dette for bystyret om ikke så lenge.

Og for Foss er det ikke aktuelt å bestille noen ny kabel før bystyret har tatt en beslutning.

– Det har vært så mye frem og tilbake i denne saken at jeg vil ha alt på plass før jeg investerer i nytt utstyr, sier Foss.

STENGT: Det kan gå over et år før Ulriksbanen kommer i drift igjen.
KNUT EGIL WANG