Fredag for halvannen uke siden måtte Sandgotna ungdomsskole i Loddefjord stenge, og etter det har undervisningen heller ikke vært som vanlig ved skolen.

Inneklima og sikkerhet Ventilasjonsanlegget fungerte da kun på en liten del av skolen. I tillegg var en i gang med å skifte ut vinduer på skolen.

Torsdag for to uker siden kom også en brannteknisk rapport, som slo fast at flere forhold ved skolen måtte utbedres.

Rektor ved Sandgotna skole Elin Kvamme sier at de måtte søke alternative løsninger.

-Her kom det tre ting oppå hverandre. I sum gjorde de at vi ikke kunne bruke alle klasserommene, sier Kvamme.

«I forlengelsen av at skolen måtte holde stengt fredag ser skolen seg nødt til å drive litt alternativt de neste to ukene. Dette med bakgrunn i at skolen fortsatt er under oppussing og at dette berører elevenes og de ansattes inneklima og sikkerhet», het det i en melding som ble lagt ut på skolens nettside.

Fant ikke andre lokaler Den alternative løsningen ble å la elevene jobbe hjemmefra deler av skoleuken. Hver dag er dermed cirka hver tredje elev borte fra vanlig undervisning.

-Det varierer litt fra trinn til trinn, men de som har vært minst på skolen, har kanskje vært hjemme to dager i løpet av en uke, sier Kvamme.

Hun sier at de ikke hadde noen muligheter til å finne alternative lokaler.

-Det prøvde vi for ett år siden, før rehabiliteringen av skolen skulle starte. Vi fant ikke egnede lokaler, og da visste vi at vi ikke kunne finne alternativer på bare noen dager, sier hun.

Hun sier at de har prøvd å gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon.

Jubel fra elevene -Man hørte «jess!» gjennom hele klasserommet da de sa at deler av skolen skulle stenge, forteller niendeklassing Andreas Vattøy Keilen.

Verken han, tvillingsøsteren Torgunn Vattøy Keilen eller skolekameratene Helena Bergersen Johansen og Kjetil Nordstad hadde noe skoletilbud mandag og fredag i forrige uke.

-Det er gøy å ha fri fra skolen, sier Torgunn.

-Men skal elevene ha fri?

-Elevene har altså ikke fri, men har fått oppgaver de skal jobbe med når de er hjemme. Det er ikke ideelt, men vi satser på å komme i relativt vanlig gjenge fra mandag av, sier rektor Elin Kvamme.

På spørsmål om når ungdommene sto opp på de to hjemmedagene, ble det stille. Bortsett fra Kjetil, sto hele gjengen opp nærmere elleve.

-Vi gjorde sikkert lekser i noen timer. Men så ble det litt tulling, og så glemte vi det helt, sier Andreas.

Gjengen tror at mange av klassekameratene har brukt dagene til å henge med venner og se på tv.

-Jeg er jo hjemmeværende og kan passe litt på dem, sier mor til tvillingene, Marit Vattøy.

Også hun mistenker at det kan bli lite skole for de ungdommene som ikke blir holdt i ørene.

Passer med prosjektarbeid Rektor Kvamme skulle gjerne sett at skolen ikke trengte å stenge.

-Men her var det altså tre uheldige omstendigheter på en gang. Jeg synes ikke vi kan laste dem som driver det helt nødvendige vedlikeholdsarbeidet her heller. Trøsten er også at vi får et mye bedre inneklima på skolen når alt dette er ferdig, sier hun.

-Men er det i tråd med regelverket at elevene blir hjemme?

-Min vurdering er at dette ikke avviker så mye fra det opplegget vi har i selvstendig prosjektarbeid. Lærerne har jobbet veldig godt for å finne et godt opplegg, sier Kvamme, som understreker at FAU ble informert og stilte seg bak denne løsningen.

-Ikke vondt av å sitte hjemme -Allerede da planleggingen av arbeidet begynte for ett år siden, sa skolen at vi ville kunne få problemer når vinduene og ventilasjonsanlegget skulle byttes, sier leder for foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på Sandgotna skole. Geir Lien.

-Problemet er at arbeidet har gått senere enn planlagt. Det har skapt en vanskelig situasjon og skolen har kommet litt i klem.

Han ser likevel ikke det store problemet.

-Elevene har ikke vondt av å sitte hjemme noen dager. Det er laget arbeidsplaner. Læreren er på nett og tilgjengelig på telefon hvis det er noe elevene lurer på, sier Lien.

-Jeg tror ikke dette er noe problem for verken elever og lærere.