I frykt for å gi for optimistiske anslag ønsker ikke Jernbaneverket å spekulere på hvor lang tid utbedringsarbeidet ved avsporingsstedet vil ta.

– Det eneste som er helt sikkert, er at det ikke vil gå tog her natt til tirsdag. Det er en betydelig oppgave mannskapene på stedet står overfor, sier infovakt Arvid Bårdstu i Jernbaneverket til NTB.

Reddet av soldater

Vel 220 passasjerer ble berørt av uhellet natt til mandag, uten at det ble meldt om alvorlige personskader. I motsetning til toget gikk evakueringsarbeidet på skinner, takket være 40 av passasjerene som var marinegaster fra Haakonsvern, på vei tilbake til tjeneste.

– Soldatene gjorde en ypperlig innsats, sier lensmannen i Flå, Geir Widme, til TV 2.

Avsporingen skjedde mellom Austvoll og Bergheim i Hallingdal og skyldtes et steinras på skinnegangen.

Informasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB Persontrafikk opplyser at selskapet foreløpig ikke har noen bestemt oppfatning av hva som var årsak til raset. Det er også usikkert når raset gikk.

Provisoriske skinner

Ved avsporingen veltet den første delen av togsettet over på siden. Lokomotivet samt tre sovevogner sporet av før de stanset i en jordvoll. I tillegg er 70 meter av skinnegangen rasert, noe som skaper store utfordringer for reparasjonsarbeidet, bekrefter infovakt Bårdstu i Jernbaneverket.

– Tre sovevogner og et svært tungt lokomotiv skal berges, og dette arbeidet er vanskelig å tidfeste. I tillegg ble en kontaktledningsmast og deler av skinnegangen ødelagt. Dermed må det bygges provisoriske skinner før vi kan få vognene opp på sporet og inn til Nesbyen, sier Bårdstu til NTB.

Larsen, Håkon Mosvold
Larsen, Håkon Mosvold
Larsen, Håkon Mosvold