— Arbeidstilsynet og kommunen skal sikre skolen før den blir tatt i bruk igjen. Det vil være svært omfattende å gjøre noe med taket, så sikringstiltakene vil nå være sluser ved dørene og sperringer langs veggene, sier undervisningsinspektør ved Norheimsund ungdomsskule, Odd Aarsand til bt.no.

Arbeidstilsynet regner både skoleplassen og et stykke offentlig vei langs ungdomsskolen som farlige.

Elevene skal uansett ikke på skole mandag da dette er planleggingsdag.