For dårlig personlig hygiene, var Mattilsynets konklusjon etter besøket hos Solbrød i Strandgaten. Bakeriet fikk også kritikk for temperaturen, håndtering av kaker, renhold, vedlikehold og oppvask.

Totalt fikk elleve av de 23 utsalgene karakteren mindre bra eller dårlig.

— Et veldig dårlig resultat. Nesten halvparten er ikke bra nok, sier førsteinspektør Monika Røskaft i Mattilsynet.

Se hele listen her!

Stedene det gjelder har fått pålegg om utbedringer og en frist å forholde seg til.

Selger gamle kaker

På sin besøksrunde oppdaget Mattilsynet blant annet at det har vært en utbredt praksis å fryse ned kaker som ikke blir solgt i løpet av dagen, for så å selge disse frossent. Dette er forbudt.

— Alle varer som selges frosne, skal fryses ned umiddelbart etter produksjon. Dette har først og fremst med kvalitet å gjøre, sier Røskaft.

De 14 utsalgsstedene som drev med dette, har fått klar beskjed om å slutte.

— Vi hadde mistanke om at dette var utbredt, og var derfor ekstra oppmerksomme på det. Det gikk mer på uvitenhet enn forsett, sier Røskaft.

Foruten nevnte frysepraksis var dårlig personlig hygiene, for lav temperatur og dårlig orden, renhold og vedlikehold blant avvikene som oftest gikk igjen.

Solbrød fikk stryk

Seks av de elleve bakeriene som ikke fikk godkjent tilhører Solbrød-kjeden. Av kjedens syv bakerier som fikk besøk, var det kun bakeriet på Oasen som ble vurdert som godt nok. Bakeriet i Strandgaten ble stengt umiddelbart, men fikk åpne igjen dagen etter, etter å ha gjennomført strakstiltak.

Daglig leder i Solbrød Bakeri og Konditori AS, Kristine Thorsen, tar kritikken til etterretning.

— Vi skal rette opp det som blir påpekt. En god del av kritikken går på temperaturforhold. Det kan være krevende om sommeren, og Mattilsynet var ute på en av de mest ekstreme dagene, sier Thorsen.

- Personlig hygiene går også igjen som et av punktene?

— Ja, og det tror jeg er et område man aldri kan bli god nok på. Når en håndterer bakevarer og penger skal det ikke mye til før man gjør en feil, sier Thorsen, og legger til at hun ser på Mattilsynet som en god samarbeidspartner, som hjelper til med å holde bakeriene oppdatert på kravene.

— Jeg føler at vi har en god dialog med Mattilsynet, sier hun.

Baker Brun på Kleppestø var det andre utsalget som fikk karakteren «dårlig». Det ble ikke stengt, men fikk omsetningsforbud og stengt kjøledisk.

Er du blitt mer skeptisk til frosne kaker? Styrer du unna bakervarer etter dette? Diskuter Mattilsynets funn her!

GODKJENT: Hjelle bakeri i Christian Michelsens gate fikk karakteren «bra». Her er Frode Kleiv (bakerst) og Alexander Pavòn i sving i bakeriet. ARKIVFOTO: TOR HØVIK
FOR DÅRLIG: Av syv kontrollerte Solbrød-utsalg, fikk seks karakteren «mindre bra», mens ett ble stengt umiddlebart. ARKIVFOTO: ROAR CHRISTIANSEN