Fløyfjellstunnelene har vært stengt hele 64 ganger til nå i år.

Nordgående løp har vært helt stengt 45 til nå i år, men sørgående løp har vært helt stengt 19 ganger.

I tillegg kommer alle gangene et av de feltene i tunnelene har vært stengt.

Mest nattvedlikehold

Årsaken til stengningen har stort sett vært vedlikeholdsarbeid. Det har for det meste pågått fra klokken 22.00 til 05.30.

– Er det planlagt like mye vedlikehold fremover?

– Det må nok regnes med en god del vedlikehold fremover også, sier seksjonsleder Vest i Statens vegvesen, Terje Totland, til bt.no.

Tre ulykker i første halvår

Bare åtte av de 64 gangene tunnelene har vært helt stengt i år, skyldes stengningen andre grunner enn vedlikehold. Tre av disse skyldes trafikkulykker i første halvår. Alle tre i sørgående løp.

**Les også:

Bil knust, sjåføren overlevde

Slik opplevde hun ulykken

— Hvis jeg hadde vært større, så hadde jeg dødd i den bilen**

Dårlig skilting av stenging

Bt.no har fått mange irriterte henvendelser av folk som klager skiltingen når Fløyfjellstunnelens nordgående løp er stengt.

Flere foreslår at det i det minste bør være skilt i Nygårdstunnelen og i Strømgaten ved Grieghallen, når nordgående løp er stengt.

I dag må mange kjøre flere kilometer ekstra, langt opp og forbi Danmarks plass, for å snu. Så må de gjennom bompengeringen og kjøre gjennom sentrum igjen for å komme til Åsane.

– Vi ser på problemet

– Vi er veldig klar over dette problemet. vi har nylig diskutert å forsterke opplysningen ved stenging, ved sette opp flere nye lystavler i sentrum. I tillegg til de stedene du nevner har vi også vurdert å sette opp tavler flere andre steder, sier Totland.

Vegvesenet har i dag syv fritekst tavler ved tilførselsveiene Bergen.

– Kaos selv med et felt stengt

I tillegg til å bedre skiltingen, arbeider Vegvesenet med å bedre problemet når et felt i tunnelen er stengt.

– Det blir ofte kaos selv når bare et løp er stengt. Fordi vi i dag bare har kamera ved innkjøringen og utkjøringen av Fløyfjellstunnelene, må vi ofte stenge et helt løp i tunnelen selv om en bil bare har gått tom for bensin, forklarer Totland.

– Vil ha flere kamera

Vegvesenet vurderer derfor å sette opp en del nye kamera inne i Fløyfjellstunnelene, slik at de kan stenge av et mindre område i tunnelen når slike situasjoner oppstår.

**Les også:

100 kamera i ny tunnel**

– Med den store trafikken som er her, skal det ingenting til for at det blir køer. Og har det først blitt kø, tar det ofte lang tid å få den løst opp. Sikkerheten er selvsagt viktigst, men det er et forbedringspotensial her. Vi ser også på hvordan vi raskere kan få bergingsbiler frem, når det er nødvendig, sier Totland.

Strand, Knut
Ane Elisabeth Børhaug