Smarttelefonen og nett­brettets eksplosive trafikkvekst har sprengt kapasiteten. Fjord1 er tvungen til å avvikla tilbodet om gratis trådlaust nettverk om bord i gassferjene mellom Halhjem og Sandvikvåg og over Boknafjorden.

- Tilbodet blei etablert i 2007, då folk var innom og sjekka epost og internett ein gong i blant. Men no er det rett og slett ikkje lenger kapasitet om bord til den store nettrafikken, seier produksjonssjef Oscar Bergheim i Fjord1.

Får klager

Selskapet får klager frå reisande som i det siste har måtta gje opp å koma inn på det trådlause nettet om bord i gass­ferjene. Fjord1 har reservert kapasiteten til eigen bruk for fartøy og mannskap. Passasjerane må heretter stola på mobilsignal frå land av svært varierande kvalitet langs leia.

Trafikkeksplosjon

- Trafikken har eksplodert med strømming og nedlasting av film og musikk på smarttelefon og nettbrett. Mellom Sandvikvåg og Halhjem har vi tre ferjer som må dela på ein bandkapasitet som er mindre enn folk flest i dag har heime i stova si, seier Oscar Bergheim.

- Går det ikkje an å auka kapasiteten?

- Det er ikkje viljen det står på. Kapasiteten har ikkje følgt trafikkveksten, og blir ikkje større før det såkalla 4G-nettet er utbygt. Det kan ta nokre år, men då vil folk om bord kunna knyta seg direkte til sendarar på land, og ikkje vera avhengige av eigen oppkopling på fartøyet, seier Bergheim. Han opplyser at nettilgang for reisande var eit ekstratilbod frå Fjord1 som ikkje inngjekk i anbodskontrakten med Vegdirektoratet.

Breibandleverandør NextGenTel har ifølgje sin leiar i Bergen, Jørn Hodne, levert ein større nettkapasitet til Fjord1-ferjene enn kontraktfesta, men altså ikkje nok.

- I og med den eksplosive trafikkveksten har eg forståing for at selskapet reserverer kapasiteten til teknisk datatrafikk for fartøyet. Det var det nettverket var tiltenkt i utgangspunktet. At Fjord1 i tillegg valde å dela kapasiteten med passasjerane, var nytenking i si tid, seier Hodne.

Ferjene i Sandvikvåg— Halhjem-sambandet nyttar seg av forsterka mobilsignal frå fire basestasjonar i Os, Austevoll, Fitjar og på Tysnes. Overføringsteknologien NextGenTel nyttar seg av har tapt i konkurransen med 4G, og vil ikkje bli satsa på vidare.

- Det er 4G som gjeld i framtida, seier Jørn Hodne.

Tippar fem-seks år

Telenor installerte i sommar sin 4G-sendar nummer tusen, og konsentrerer seg i første omgang om dei største byane. Selskapet har ein ambisjon om å auka dekninga frå dagens knappe 40 prosent til å nå 90 prosent av det norske folk med høgfarts, mobilt breiband i 2015.

Men ifølgje Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen kan det ta lengre tid å nå spreidd befolka område som Fjord1-ferjene passerer.

- Eg tippar fem-seks år, seier Amundsen.

Konsesjonane for dei langtrekkjande 4G-banda blir utlyste først til nyttår.

- Vi har hatt møte med Fjord1 om kva som skal gjerast med mobildekninga om bord og på ferjekaiane. Vi har det på agendaen, seier Bjørn Amundsen.