Frå 20. august og åtte veker framover blir hovudvegen mellom Bergen og Oslo stengd for all trafikk på kvardagar.

Det er sprengingsarbeid ved Smeldalsosen like nord om Maristova som førere til stenginga av E16 over Filefjell. I ei pressemelding Statens vegvesen sende ut i føremiddag heiter det at arbeidet som skal utførast er utfordrande. Vegvesenet vedgår at situasjonen også vil bli utfordrande for andre.

— Vanskeleg

— Vi veit at dette vil skape vanskar for transportnæringa, ruteselskapa, reiselivsnæringa og dei som har dette som fast reisestrekning i arbeid og fritid. Men det må bli verre før det blir betre, seier Oddvin Ylvisaker, prosjektleiar for E16 Filefjell.

Europavegen vil bli steng for all trafikk frå mandag klokka 07 til fredag klokka 14 frå 20. august til 12. oktober. Dette blir gjort for å få lange nok arbeidsperiodar.Det er i samband med byging av ny E16 mellom Borlaug i Lærdalsdalen og Smedalsosen at vegen skal utvidast nokre stader. På ei av strekkjene som skal oppgraderast ligg ein mur over elva Smedøla. På motsett side ligg ei 30 meter høg skjæring. For å utvide vegen må denne sprengjast vekk.

— Dette er eit vanskeleg arbeid, og det er ikkje mogleg å ha E16 open for trafikk medan det pågår. Det vil også ta lang tid å sikre skjeringane før trafikken kan setjast på, heiter det i pressemeldinga

Turistrafikken

Ved å stenge vegen i ein lengre periode kan arbeidet utførast på kortare tid, og det vil bli lettare for entreprenøren å ivareta tryggleiken for arbeidarar og trafikantar.

Stenginga er lagt til seinsommaren og hausten for ikkje å ramme turisttrafikken for sterkt. Arbeidet må også vere ferdig før vinteren, fordi E16 over Filefjell til tider er einaste farbare veg mellom Aust- og Vestlandet.

For dei aller fleste vil fylkesveg 52 over Hemsedalsfjellet vere enklaste omkøyringsvegen. Vegvesenet opplyser at dei vil skilte om stenginga og omkøyringsruter på Hønefoss, Fagernes, Tyinkrysset, Borlaugkrysset, Steinklepp, Fodnes ferjekai og Trengereid aust for Bergen.

Kart, omkøyring.jpg