Grunn: Arrangøren hadde inngått en eksklusivitetsavtale med konkurrenten IntraFish, som også medvirker til konferansen. Dermed er andre engelskspråklige sjømatmedier ekskludert.

— Jeg er skuffet. Spesielt når dette skjer i et land som Norge, som verdsetter ytringsfriheten så høyt, sier Tom Seaman, redaktør for fiskerinettstedet Undercurrent News.

17. januar i år fikk to av hans journalister presseakkreditering til den store sjømatkonferansen North Atlantic Seafood Forum (NASF) som åpner i Bergen i dag.

- Uprofesjonelt

For under to uker siden fikk de beskjed om at de likevel ikke får komme. Seaman er svært kritisk til det han beskriver som en uprofesjonell prosess.

Undercurrent News har selv lagt ut en artikkel om saken.

For halvannen uke siden sendte han en e-post til administrerende direktør Jørgen J. Lund i NASF for å få klarhet i hvorfor journalistene hans ikke får delta.

I svaret skriver Lund at det er inngått eksklusivitetsavtale med norskeide nettstedet IntraFish som gjør at ingen andre engelskspråklige sjømatmedier får være til stede. For norske medier er det ingen begrensninger.

Eksklusiviteten begrunnes av Jørgen J. Lund med at IntraFish blant annet gir arrangementet omfattende markedsføring og dekning både i for- og etterkant. Arbeidet til IntraFish gir ifølge Lund både sponsorer og deltakere til konferansen.

- Avtale på bakrommet

Lund skriver ellers at Undercurrent News får tilgang til pressemeldinger gjennom konferansens nettsted. Fra annet arrangørhold har Undercurrent News fått beskjed om at de vil få refundert eventuelle utgifter som følge av at presseakreditteringen trekkes tilbake.

— Det er greit nok å stenge et arrangement for all media, men de må ikke inngå avtaler på bakrommet og deretter herje rundt med andre aktører, sier Seaman.

Han har tidligere jobbet for IntraFish. BT er kjent med at det skal ha vært en konflikt mellom Seaman og hans tidligere arbeidsgiver etter at han sluttet.

- Utestenger ikke

— Vi utestenger ikke medier. Alle norske medier, og en rekke utenlandske, har adgang. At ikke alle kan bli akkreditert, er noe annet. De som driver bloggen du viser til, må endelig komme på konferansen og løse billett, sier Jørgen J. Lund, administrerende direktør i North Atlantic Seafood Forum AS.

- Men dette er noen som var akkreditert, og så fikk trukket godkjennelsen?

— Jeg kjenner ikke detaljene her.

- Du har jo skrevet e-post og sagt at de ikke får komme fordi IntraFish har eksklusivitet?

— Jeg kan ikke gå i detaljer. Jeg har ikke ytterligere kommentarer, sier han.

Langvarig samarbeid

Pål Korneliussen, publisher i IntraFish og Fiskeribladet Fiskaren, opplyser at IntraFish og NASF har hatt et tett samarbeid over mange år.

— Vi er med på å utforme programmet, og lage blest om det som skal skje. Derfor har vi fått eksklusivitet blant engelskspråklige sjømatmedier. Det er vi glad for, sier Korneliussen.

IntraFish har vært mediepartner i konferansen i mange år, men Korneliussen er ikke kjent med at konkurrenter er blitt nektet adgang tidligere.

— Men det er ikke uvanlig at det inngås avtaler om eksklusivitet på denne typen konferanser, sier han.

- Ikke problematisk

- Er dere uavhengige i dekningen når dere både er medarrangør og har en avtale om eksklusivitet?

— Jeg håper og tror det. På denne typen arrangement handler det jo mer om å rapportere hovedsynspunkter og intervjue foredragsholdere, enn å problematisere og veie for og mot. Samtidig er det viktig for oss at arrangementet er kommet til Bergen, og at det blir vellykket.

- Hva tenker du som pressemann om at dere både er medarrangør og har avtale om eksklusivitet?

— Fordi det vil være annen presse til stede, synes jeg ikke at det er problematisk.

LITE Å SI: Jørgen J. Lund sier han ikke kjenner detaljene i saken, men skrev selv e-posten til Tom Seaman hvor han fortalte om eksklusivitetsavtalen med IntraFish. Her er Lund avbildet med Gunnar Bakke.
Ørjan Deisz
UTESTENGT: - IntraFish har slagordet "First in seafood news". Det er enkelt å leve opp til når man er den eneste journalisten som får være til stede, sier redaktør Tom Seaman i Undercurrent News.
PRIVAT