Statens vegvesen opplyser på sine hjemmesider at veiene stenges ved to tunneler i Hordaland mandag morgen.

Det første tilfellet er på E16 mellom Vaksdal og Stanghelle, ved Hettetunnelen. Statens vegvesen skal sikre veien mot ras. E16 er spesielt utsatt for ras, og veien vil være stengt mandag til torsdag fra klokken 08.30 til 18.00, og fredag 08.30 til 16.30. Inntil da kan bilistene passere på følgende tidspunkt:

Mandag starter også arbeidet med Vallaviktunnelen, noe som vil føre til at veien stenges mellom Granvik og Bruravik. Statens vegvesen forespeiler at arbeidet skal være over innen 23. november 2009. Vegvesenet anbefaler alle bilister å kjøre om Rv. 572.