Selskapet var innleid av buekorpsene i Bergen, men rot med tillatelsen førte til at tivoliet ikke hadde anledning til å stå like lenge som planlagt.

Tivoliselskapet sto på Festplassen uten tillatelse fra 29. april til 3. mai til tross for at selskapet gjentatte ganger ble gjort oppmerksom på at bruken av plassen var ulovlig. Selskapet fikk frist til 2. mai med å fjerne tivoliet, men først etter at en begjæring for namsretten ble tatt til følge dagen etter ble tivoliet fjernet.

— Jeg ser svært alvorlig på at tivoliselskapet okkuperte Festplassen, og ikke flyttet til tross for gjentatte beskjeder om at bruken var alvorlig. Denne opptreden er helt uakseptabel, sier byråd for miljø og byutvikling, Tom Knudsen. Han går derfor inn for at tivoliselskapet utestenges fra kommunal grunn fra 1. mars 2003 og ett år fremover.

Selskapet v/Harald Ingebrigtsen har uttalt seg til varselet i brev av 19.06.2002, og gitt uttrykk for at de finner det høyst merkverdig at de ilegges karantene for å etterleve en avtale selskapet hadde med buekorpsene.

I et brev fra selskapets advokat, Petter Holmen heter det at Axels ikke var part i noen avtale med kommunen. Det er derfor ikke grunnlag for å hevde at Axels har begått noe avtalebrudd overfor kommunen.

Axels er av den oppfatning at de problemene som oppsto i hovedsak skyldtes at det var grunn til å tolke byrådets vedtak og Bergen Sentrum AS sin håndtering av saken på forskjellig vis. Det var buekorpsene som ikke hadde noen rett til å bruke Festplassen, ikke Axels Nøjesfelt.

Byråd Knudsen avviser dette. Han mener det var tivoliselskapet som tok Festplassen i besittelse og som nektet å fjerne seg. Det fratar ikke selskapet for ansvar at de hadde avtale med buekorpsene, og ikke kommunen. Byrådet behandler saken 21. august.