Siste: Statsråden griper inn med tvungen lønnsnemnd.

— Vi frykter at det kan gå ut over liv og helse, sier divisjonsdirektør Askjell Utaaker i Helse Bergen.

Sykepleierstreiken førte til at pasienthotellet ved Haukeland Universitetssykehus blir stengt i dag.

Før klokken 22 i kveld skal alle de drøyt 60 pasientene som i dag bor på hotellet, være ute.

Nødløsninger - Vi jobber med nødløsninger akkurat nå, sier Utaaker.

— De som er friske nok til det, prøver vi å finne hotellrom til. De andre må vi forsøke å få plassert på sykehusavdelinger. Men kapasiteten er stort sett sprengt overalt. Det blir ikke noen lett oppgave, men vi skal prøve å komme oss gjennom helgen.

Kari Lundheim er gjest ved pasienthotellet mens hun får strålebehandling etter brystkreft ved sykehuset.

— Jeg må finne en annen plass å bo, men jeg fikk ha koffertene mine her i mellomtiden. Jeg er ikke noe særlig kjent her i byen, og vet ikke hvilke busser jeg skal ta eller hvor jeg skal gå. Og det har vært så fint å bo her, sier hun.

Tone S. Aamot går også til strålebehandling og er en av de rammede hotellgjestene.

— Jeg har en sønn i Bergen jeg kan bo hos. Men jeg går på trening her fem ganger i uken på formiddagen. Det er en halv times gange til sykehuset fra der jeg skal bo, og der går ikke busser direkte. Det blir veldig tungvint, sier hun.

Overrasket

Enda verre blir det på mandag, for da kommer det tilreisende som skal ha ulike slags behandlinger, og som skulle bo på hotellet.

Utaaker sier at Helsetilsynet har fått melding om den uholdbare situasjonen, men han har ikke fått signaler om at det vil bli grepet inn.

Jane Monsen, som har en datter på brannskadeavdelingen, skulle bo på hotellet til over helgen.

— Dette er ubeleilig. Jeg har fått et hotell i sentrum, men nå får jeg kanskje bare møte datteren min én gang om dagen i stedet for to, sier Monsen.

Syv av de ti sykepleierne som jobbet ved pasienthotellet ble tatt ut i streik for en uke siden. Det var søkt om dispensasjon for de tre andre, men sykepleierforbundet avslo dispensasjonssøknaden.

— Jeg er veldig overrasket over dette avslaget. Nå har vi en situasjon som gir grunn til alvorlig bekymring, sier Askjell Utaaker.

Var nødt

  • Det er ingen ønsket situasjon, men vi så ingen annen løsning, sier Petter Furulund i NHO Service, som drifter hotellet.

— Pasienthotellet må stenge fordi vi har fått avslag på dispensasjonssøknader fra Norsk Sykepleierforbund. Forbundet ville bare gi såkalt delvis dispensasjon for to sykepleiere. Det er ikke til å leve med. Derfor går vi til denne løsningen, som vi ser er dramatisk, sier Petter Furulund.

— Vi har ansvar for driften, og må ut fra hensynet til liv og helse bedømme hva som er tilstrekkelig bemanning, sier Furulund.

Rammer kreftpasienter Den største pasientgruppen på pasienthotellet kommer fra kreftavdelingen ved sykehuset. De vil dermed ikke få behandlingene som de har kommet til Haukeland for å få gjennomført, stråling, cellegiftkurer og liknende.

Pasientene som benytter seg av tilbudet ved Haukeland hotell er bosatt over hele Norge.

Si din mening om streiken her!

Helge Sunde