Fredag kom Helsevernetaten på uanmeldt befaring til Lopex Mottak AS i Ytrebygda Statlige Mottak på Lønningen.

Allerede mandag fikk ledelsen ved mottaket beskjed fra etaten om at de må flytte alle asylsøkerne ut av asylmottaket på Lønningen innen 20. oktober.

Rød flystøysone

Ifølge vedtaket fra Helsvernetaten ligger mottaket i såkalt rød flystøysone, som er den mest støybelastede sonen. Etaten konkluderer med at flystøyen er en faktor som kan bidra til stressrelaterte sykdommer, og at et asylmottak er et «støyfølsomt bruksformål».

Les hele brevet fra Helsevernetaten her.

— Støyforholdene ved Ytrebygda Statlig Mottak er av en slik karakter at det ikke er helsemessig forsvarlig å drive et asylmottaket her, sier leder for Helsevernetaten Ingvar Tveit.

Helsevernetaten har bedt Lopex, som driver mottaket, om å flytte personene som oppholder seg ved asylmottaket til et annet mottakssted innen 20. oktober. Helsevernetaten var på befaring på mottaket fredag. Mandag fikk Lopex beskjed om at Lønningstrand ikke er egnet som plassering av asylmottak.

— Støyen fra flyplassen gjør Lønningstrand uegnet som asylmottak. Støynivået er altfor høyt og samsvarer ikke med regelverket for miljørettet helsevern. Selv om vinduer og dører er lukket er det vanskelig å føre en samtale inne i mottaket. Et asylmottak er en støyfølsom virksomhet, og derfor kan vi ikke akseptere at mottaket ligger så nær flyplassen, sier Tveit til Fanaposten.

Lokaliteten har vært kjent lenge. Hvorfor har ikke Helsevernetaten vært på befaring og foretatt disse vurderingene før asylsøkerne flyttet inn?

— Når virksomheter som et asylmottak startes skal det gå oppstartsmelding til Helsevernetaten. Den fikk vi på torsdag. Dette er en spesiell sak, så derfor reiste vi på befaring så fort som overhodet mulig for å få en avklaring. Nå regner vi med at jobben med å finne en annen løsning er i gang og håper at alle krefter settes inn på det. Det er ikke for å være vanskelige vi setter foten ned, det er av hensyn til de asylsøkerne som skal oppholde seg på mottaket. Slik vi ser det er forholdene uakseptable på Lønningstrand, og vi ønsker en rask retrett fra lokalene, sier Tveit.

Sommerleir for barn

— De sier asylsøkerne kan bli psykisk syke av å bo her på grunn av flystøyen. Det forstår jeg ikke. Det har jo bodd vanlige folk i huset her ute inntil nylig, og i nabolaget bor det masse mennesker som klarer seg utmerket. Dessuten reagerer jeg på at Helsevernetatens inspektører ikke stilte et eneste spørsmål til de ansatte om arbeidsmiljøet og hvordan de opplever flystøyen, sier mottaksleder Kåre Antonsen til Fanaposten.

Ytrebygda Statlige Mottak i Fleslandsvegen er best kjent som Lønningstrand leirsted. Kommunen har sendt barn til sommerleir her i en årrekke, og en familie har inntil nylig bodd i huset som nå ominnredes til asylmottak. Antonsen reagerer på den plutselige beslutningen om å stenge asylmottaket.

— Jeg er overrasket over beslutningen. Her har det vært leirsted for barn, og det bor masse mennesker i området som utsettes for akkurat den samme flystøyen. I brevet fra Helsevernetaten sier de at støy er en faktor som kan bidra til stressrelaterte sykdommer, og at det kan virke negativt på trivsel, prestasjonsevne, søvn, kommunikasjon og sosial adferd. Jeg synes kanskje dette sier noe om hvordan lokalbefolkningen er behandlet av myndighetene. Jeg får frysninger når jeg hører den typen argumentasjon som helsevernetaten bruker her, sier Antonsen.

Dårlig begrunnelse

Lopex Mottak AS har i dag kontaktet sin advokat og startet arbeidet med å få omgjort beslutningen. Daglig leder Hroar Espeland er ikke skremt av vedtaket.

— Vi er vant til at det er litt motstand mot vår virksomhet, men jeg synes begrunnelsen for å stenge mottaket er dårlig. Vi vil skrive et brev til Helsevernetaten og be om at de omgjør sin beslutning. Dersom vi ikke får gjennomslag for dette, kommer vi til å anke saken til fylkesmannen i Hordaland og kreve oppsettende virkning av flyttevedtaket inntil behandlingen hos fylkesmannen er avgjort. Vi mener vedtaket om å stenge asylmottaket på grunn av flystøy er feil. I den grad det finnes asylsøkere som er traumatiserte og som kan få reaksjoner av flystøyen, så skal de være kartlagt på forhånd. Om vi oppdager asylsøkere som får problemer, vil vi plassere dem i andre boliger vi har i Bergen, sier Espeland.

— Vi driver ikke en institusjon og det er ikke en permanent bolig. Asylmottaket er et midlertidig frivillig bosted for asylsøkere. Vi kommer til å ta opp kampen mot dette vedtaket, og det er langt fra sikkert at vi er flyttet ut 20. oktober. Kanskje må de komme og kaste oss ut, sier Antonsen.

Helsevernetaten stenger Ytrebygda Statlige Mottak på grunn av flystøy.
Ståle Melhus