Når Olav Kyrres gate blir kollektivgate stenges innkjørselen fra Småstrandgaten til Olav Kyrres gate for private biler. Det er Skyss-direktøren glad for.

— Dette ser vi på som positivt for kollektivtrafikken, både når det gjelder framkommelighet for bussen og det sikkerhetsmessige for passasjerene. Dessuten letter det hverdagen for sjåførene, sier Oddmund Sylta, direktør for Skyss.

Stengingen av gaten blir markert på mandag klokken ti med avdukning av ny skilting, innslag og overraskelser, ifølge klimasjef Eva Britt Isager i Bergen kommune.

Markeringen blir en del av den europeiske mobilitetsuken, en kampanje der over 200 byer slår et slag for å la bilen stå. Slagordet i Hordaland og Bergen er «Hold byen gående».

Farlige situasjoner

Stengingen er neste trinn for å få flere kollektivgater i Bergen sentrum.

— Varelevering ivaretas, men vi vil få en kollektivgate som gjør at kollektivtrafikken får enda bedre kår i byen, sier byråd for byutvikling, Filip Rygg (KrF).

Han peker på at de politiske grepene som er gjort de siste årene har økt framkommeligheten for kollektivtrafikken med 50 prosent.

— Det er ikke ubetydelig for de som jobber og reiser kollektivt. I konkurranse med andre framkomstmidler er det viktig at du skal kunne stole på at bussen kommer frem, sier Rygg.

Det er en rekke overgangsfelt og busstopp i Olav Kyrres gate.

— Med for mange elementer i slike gater blir det mange trafikkfarlige situasjoner. Derfor er det viktig at vi prioriterer kollektivtrafikken, sier Rygg.

Vegvesenet er nå i gang med arbeidet for å gjøre Olav Kyrres gate til en kollektivgate.

— Stengingen skjer i løpet av mandagen, det kan jeg si med rimelig sikkerhet. Det skal skiltes i henhold til vedtaket, vi må flytte en fuge mot øst og få på plass noe merking, sier Arild Hegrenes, seksjonsleder i Statens vegvesen.

Lettere for fotgjengere

Han tror mandag vil bli en gledes dag for kollektivtrafikken i sentrum.

— Nå får bussen kjøre i gaten uten personbiler. Det har ikke vært noe dramatisk trafikk der, men det vil bli ryddigere forhold. Det er stor fotgjengertrafikk, og folk vil få det bedre når de skal krysse gaten, særlig ved bybanestoppet, sier Hegrenes.

Tidligere i høst vedtok byrådet å omdisponere det ene bilfeltet fra krysset Lars Hilles gate-Strømgaten ved Grieghallen i retning fylkeskommunen, til et sykkelfelt.

Bortsett fra bybaneplanene blir det ikke flere store omleggingene i sentrum framover, ifølge byråden.

— Innfartsårene er viktigst. Vi har vedtatt å lage et sambruksfelt i Fjøsanger, og venter på Statens vegvesen og politiet for å få gjennomføre det, sier Rygg.

Fornøyd med kollektivtilbudet i Bergen? Diskuter i feltet under.

stengt1.JPG
Odd E. Nerbø