— Jeg har jobbet her i over ti år, og dette er første gang vi står overfor en slik utfordring. Det er helt umulig å få tak i folk. Situasjonen er forferdelig for pasienter og pårørende, sier Bettina Husebø, avdelingsoverlege ved Bergen Røde Kors Sykehjem.

De ansatte klarer å holde driften i gang på resten av sykehjemmet, men ikke på palliativ avdeling.

For markedet er støvsuget for ledige hender. Sykehjemmet mangler både sykepleiere og ufaglærte for å opprettholde driften på en forsvarlig måte.

For dyre svensker

I jakten på arbeidskraft har de vært i kontakt med ulike vikarbyrå, annonsert, kontaktet skoler og gått direkte på mulige kandidater. Men resultatene er skrinne.

— Det er generelt en vanskelig rekrutteringssituasjon. Vi har også normalt en utfordring med å besette alle stillingene, sier fungerende administrerende direktør ved sykehjemmet, Anne Kverneland Bogsnes.

— Men i år har vi heller ikke klart å skaffe ufaglært arbeidskraft, selv om vi til og med har spurt yngre folk i år enn tidligere.

Også et svensk vikarbyrå er kontaktet, men det viste seg å være for dyrt. Å få dekket inn vaktene gjennom ekstraordinær jobbing fra de ansatte ville også koste mer enn sykehjemmet kan betale.

— Vi har jo problemer med å konkurrere med Rema 1000 når det gjelder lønn. Det er klart at vi har en utfordring slik situasjonen er i dag, sier Bogsnes.

Må på sykehus

Nå varsler Bogsnes at konsekvensen av vikartørken blir at dørene lukkes for palliativ avdeling i de tre juliuker.

Avdelingen på Bergen Røde Kors sykehjem huser åtte senger for døende pasienter. Følgen av sommerstengning blir at belastningen skyves over på sykehusene.

— Dette er jo pasienter som trenger pleie og behandling hele tiden. Alternativet er jo sykehus, så det blir en ekstra belastning på dem, sier Bogsnes.

Ved palliativ avdeling har de fortsatt et lite håp om at problemene skal løse seg.

— Nå får vi bare håpe at noen sykepleiere som kan jobbe leser artikkelen og ringer oss, sier avdelingsoverlege Husebø.

Synspunkter? Diskutér saken her.

TOMME LOKALER: Palliativ avdeling ved Røde Kors sykehjem i Bergen står i fare for å måtte stenges i sommer. Sykehjemmet har ikke klart å skaffe nok sommervikarer.
Silje Katrine Robinson