Etter dette vedtaket forsvinner 80 aldershjemsplasser i Bergen kommune, men bare 36 av disse er for tiden i bruk. Beboerne ved Storhaugen aldershjem i Årstad bydel er allerede flyttet til andre institusjoner. Stengningen av de fire aldershjemmene skal være gjennomført senest 30. juni.

Bystyret bestemte i desember å stenge fire aldershjem i 2004, men overlot til byrådet å bestemme hvilke fire av de syv aktuelle som skulle legges ned. Helsebyråd Trude Drevland har undersøkt de forskjellige aldershjemmene. På bakgrunn av disse undersøkelsene har byråden endt med Nyhavnssenteret i Sandviken, Kveldsol på Laksevåg og Bispengsgaten i sentrum foruten Storhaugen.

— Vi har gjort en vurdering der vi har tatt hensyn til kvaliteten på institusjonene og fordelingen mellom bydeler. På Laksevåg har vi bare tatt vekk en institusjon fordi bydelene sliter med å finne plass til denne typen pasienter, sier Drevland.

— Hvilket tilbud skal beboerne få?

— Utgangspunktet er at de skal få et bedre tilbud enn de nå har. Enten skal de få et tilsvarende tilbud i samme bydel, eller de får tilbud om en tilsvarende tjeneste i en annen bydel. Og de som egner seg til sykehjem, skal få fortrinnsrett til det nye Søreide sykehjem som åpner i vår.

— Hvilke reaksjoner har du møtt?

— Dessverre er dette kommet ut før jeg har rukket å informere samtlige som blir berørt. Men jeg forsikrer at nedleggingen skal bli en ryddig prosess og at alle som dette gjelder skal behandles skikkelig, sier helsebyråd Drevland.