I går kveld ble foreldrene til barna i to sentrumsbarnehager informert om nedleggelsene på et møte.

Allerede 1. desember vil Fløen barnehage, med rundt 20 barn, stenge dørene. En måned senere er det Sentralbadet barnehage sin tur. Begge barnehagene drives av Vappusbarnehagene, tidligere Husmødrenes Barnehager.

Dermed blir det 46 færre barnehageplasser i den bydelen som har lavest dekning fra før, Bergenhus.

— Regjeringens skyld

— Dette er fryktelig beklagelig for både barn og foreldre som blir berørt. Vi skulle ønske vi kunne drive videre, men det har vi ikke økonomi til, sier administrerende direktør Cathrine Haugen i Vappusbarnehagene.

Hun mener regjeringen må ta skylden for nedleggelsen. Tilskuddsreglene, som ble endret i 2004, gir private barnehager rett til bare 85 prosent av det en kommunal barnehage vil få. Spesielt for små barnehager har det vist seg vanskelig å gå rundt økonomisk.

— Tilskuddene dekker ikke lønnen til de ansatte en gang. Hittil har vi subsidiert driften med penger fra de andre barnehagene våre, men det går ikke lenger. Vi er dessverre nødt å tenke helhetlig, sier Haugen.

Etter det gode lønnsoppgjøret for de ansatte i vår, har økonomien blitt strammere. Haugen sier at fortsatt drift av de to små barnehagene ville gått ut over kvaliteten på de andre 23.

Sinte foreldre

— Det er veldig synd. Vi ønsker å drive barnehager i sentrum, og ser at barna trives i små barnehager. Det er heller ikke miljøvennlig å tvinge foreldre til å kjøre barna sine til store barnehager i bydelene, sier hun.

Foreldrerepresentant Mildrid Økland reagerer på måten og tidspunktet nedleggelsene kommer på.

— De burde i hvert fall ha drevet ut barnehageåret. Nå rammes mange familier midt i året, og vi har kort tid å områ oss på. Elleve av 27 barn ved Sentralbadet barnehage skal begynne på skolen til høsten. Nå blir de rykket opp med roten for et halvt år, sier Økland.

Hun er også oppgitt over Vappus-ledelsen, som uten forvarsel vedtok nedleggelsen på et styremøte mandag.

— Det har vært en uryddig, uprofesjonell prosess. Vi mener vi som foreldre burde blitt involvert tidligere, sier hun.

Ber om kommunal hjelp

Vappus' barnehage på Grønnestølen var også truet av nedleggelse, men drives videre med kommunal støtte. Haugen sier hun har varslet kommunen om nedleggelsen av Fløen og Sentralbadet, men ikke har hørt noe fra dem.

— Politikerne må kjenne sin besøkelsestid. Vil vi ha familier som bor i sentrum? Da må vi må også ha et barnehagetilbud, sier Økland.

Hun mener kommunen eventuelt bør overta driften hvis det kan løse floken frem til sommeren.

Synspunkter? Post dem her.

Bergens Tidende