Kvinneklinikken i Bergen har stanset all bruk av lystgass i forbindelse med fødsler. Målinger den siste tiden har vist at gassen siver ut både i fødestuen og utenfor fordi avtrekket er for dårlig, melder Kystradioen.

I Danmark kalles lystgass for lattergass fordi man kan få latteranfall av den.

— Vi har overhodet ikke gått rundt og vært lattermilde. Gassen kan faktisk føre til konsentrasjonssvikt og hukommelsestap, sier klinikkleder Britt Eide.

Etter at de ansatte klagde på hodepine, ble det foretatt målinger som viste for høye konsentrasjoner av gassen. Over tid er eksponering for lystgass forbundet med helsefare.

Tre fødestuer på KK har hatt tilbud om smertelindring ved hjelp av lystgass.

— Før var lystgass viktigere. I dag har vi akupunktur, epidural og mange andre gode former for smertelindring, sier Britt Eide.

Jordmor Anne Britt Oppheim tror likevel tilbudet vil bli savnet.

— Det er særlig flergangsfødende som etterspør lystgass.

Lystgassbehandlingen er bare foreløpig stanset, men klinikkoverjordmor Gunn Gabrielsen kan overfor Kystradioen ikke si noe om når fødende kvinner igjen kan få dette tilbudet. Det vil trolig kreve et lukket system slik at ikke gassen siver ut når fødekvinnen tar av seg masken.

Klinikkleder Britt Eide håper det lar seg gjøre å gjeninnføre smertelindringen.

— Lystgass er et godt tilbud til dem som ønsker å føde uten epidural. Det har absolutt ikke gått av moten.