De tre ungdommene som nå er inne i tiltaket, blir umiddelbart flyttet til andre tiltak, heter det i en pressemelding fra Barne-, ungdoms— og familieetaten, Bufetat, region vest.

Bufetat mener at akuttberedskapen ikke ble redusert som konsekvens av stengningen.

Sammen med Statsbygg starter nå Bufetat arbeidet med å fjerne soppsporene i bygningsmassen.

Soppsporene kan føre til helsemessig ubehag, heter det i pressemeldingen.