Tradisjonsrike Wesselstuen Restaurant åpnet på Ole Bulls plass i Bergen i 1957. Snart lukkes dørene for godt. Trolig blir siste åpningsdag 30. desember.

– Det er tragisk, men beslutningen er tatt, sier direktør Jan Skulstad i eierselskapet Dikterstuene AS.

Bakgrunnen er konflikt om en ny lønnsavtale for servitørene.

Taper to millioner årlig

Siden restauranten åpnet, har servitørene fått 12,5 prosent av omsetningen i lønn.

I januar opplyste ledelsen at de ville innføre fastlønn for de ansatte på Holbergstuen, Logehaven og Wesselstuen.

– På Wesselstuen ville de ikke engang snakke om det. Hele tiden har de bedt om mer tid. Det har vært trenering og tull. Styret er trøtt av det. Vi har tapt bortimot to millioner kroner hvert år i ti år, sier Skulstad.

Servitørene, som fikk beskjeden på et allmannamøte i går, er fortvilet. Tillitsvalgte skal ha forlatt møtet gråtende.

– Dette har de visst lenge. De har tatt det som en trussel de ikke har trodd på, sier Skulstad.

«Døden i gryten»

Stridens eple er et lønnstilbud på cirka 200 kroner timen flatt. Wessel-servitørene har protestert, fordi de mener at de vil gå 20 prosent ned i lønn.

– Dagens system er en gulrot som gjør at vi yter ekstra, sier tillitsvalgt Marianne Helen Farsund-Fauske, som har jobbet som servitør på Wesselstuen i 18 år.

– Men vi har vært positive til å diskutere alternative lønnssystemer, hvis det er måten å redde Wesselstuen på.

Farsund-Fauske sier at LO har bedt om dokumentasjon på at det står så dårlig til som ledelsen hevder, men fått nei.

Skulstad på sin side avviser at Wessel-servitørene ville tjene mindre med fastlønn.

– Moderne restaurantdrift basert på provisjon er «døden i gryten». De aller fleste prøver å unngå dette, sier Skulstad og hevder det går ut over servicen.

Striden om nytt lønnssystem har også skapt misstemning mellom servitørene på Logehaven og Wesselstuen. Over 20 servitører ved Logehaven har den siste uken organisert seg i Fellesforbundet. En av dem skal ha prøvd å fremme mistillitsforslag mot de tillitsvalgte.

På Wessel mistenker de at ledelsen står bak, og at de nyorganiserte vil støtte et nytt lønnssystem.

Pålagt taushet

I mai ble de tillitsvalgte på Wesselstuen pålagt taushetsplikt av ledelsen i saken. Den ble opphevet tirsdag forrige uke.

Vibeke Grotle, som meldte seg inn forrige uke, sier at motivet med medlemskapet nettopp er å få informasjon om hva som foregår.

Skulstad avviser beskyldningen om at ledelsen har mobilisert ansatte.

– Jeg vil ikke bli anklaget for å ha mobilisert!

Med den nye lønnsavtalen ville servitørene på Wesselstuen tjene 200 kroner i timen flatt, kollegene på Logehaven cirka 130-140 kroner. Lønnsforskjellene ville skapt misstemning, frykter Wessel-servitørene.

– Vi mener det må være lik lønn for likt arbeid. Så får vi slengt i trynet at alle kan miste jobben, sier Gro Øyan, hovedtillitsvalgt og servitør på Wesselstuen i 31 år.

Holder Dikterstuene og Jan Skulstad likevel døren litt på gløtt?

– Beslutningen er tatt. Men kommer de ansatte til meg og sier «la oss snakke om det en gang til», er jeg villig til å ta denne beskjeden videre til styret.

Hva synes du om at Wesselstuen stenger dørene? Delta i diskusjonen nedenfor.

Rune Nielsen