LENA VERMEDAL

— Ingen opplever dette som positivt. Jeg vet brukerne våre er veldig urolige, sier avdelingssjef på Strax-huset, Anne Loennechen.

Dagsenteret på Strax-huset har holdt åpent syv dager i uken siden høsten 2001. Når det nå stenges i helgene, vil brukerne miste tilgang til matservering og rent brukerutstyr. De vil heller ikke kunne komme inn og ta en pause fra gaten og sette seg ned og hvile.

— Vi har over tusen brukere i løpet av året. Mange av disse bruker oss regelmessig. Noen er innom daglig, sier Loennechen. Hun understreker at natthjemmet og LAR-prosjektet med utdeling av subutex og metadon ikke vil bli berørt av nedskjæringene.

Det er budsjettsituasjonen i kommunen som tvinger frem reduksjonen i det sosiale og helsemessige tilbudet til narkomane. Byråd for helse og bydeler, Helen Nordeide Fløisand, beklager helgestengningen ved Strax-huset.

— Det har vært en stor økning av brukere ved Strax-huset. Med den budsjettsituasjonen vi nå har, er det bedre med et skikkelig tilbud fem dager i uken enn et dårlig tilbud syv dager i uken, sier Fløisand.

— Hvorfor ramme en gruppe som allerede står svært svakt i samfunnet?

— Det er mange grupper som får redusert tilbudet nå. Det er nesten umulig å sette dem opp mot hverandre, sier byråden for helse og bydeler.

Strax-huset er et lavterskel tilbud til stoffavhengige over 18 år. Her tilbyr kommunen helsetjenester og sosiale tjenester til narkomane. I 2002 var det 12.326 besøk, og tilbudet blir mer og mer populært.