Det kommer frem på en pressekonferanse på Rådhuset onsdag ettermiddag. Her presenterer byrådet flere nye grep i kampen mot rusmisbruket i Bergen sentrum.

— Jeg tror det er mange som har sett frem til denne avklaringen, sier Dag Inge Ulstein, byråd for sosial, bolig og områdesatsing.

Blant de mest sentrale tiltakene er:

  • Kommunen har funnet adresse for to nye mottaks- og oppfølgingssentre. Adressene blir i Storetveitvegen 5 på Wergeland og Wollert Konows plass 4 på Nesttun.
  • Øvre del av Nygårdsparken stenges for å bli pusset opp. Dette skal skje samtidig som de nye MO-sentrene åpnes.
  • Booppfølgingen styrkes og det blir gitt tilbud til 200 nye personer de neste to årene.
  • Byrådet har ansatt en ruskoordinator i en egen stilling som bindeledd mellom kommune, helsevesen og politi.
  • Målet er å se disse tiltakene virke sammen. Når vi er ferdige håper vi at hele parken kan fremstå slik den egentlig skal være, sier KrF-byråden.

Byrådet dropper også vekterordningen som Lisbeth Iversen innførte før hun gikk av som sosialbyråd.

Tar naboer på alvor

Tidspunktet for stengingen av parken blir 1. juli, samtidig som de nye sentrene åpnes.

— Nå vi først skal åpne et sånt senter, er det et godt grep å gjøre noe med parken samtidig, sier Ulstein.

Ifølge kommunens undersøkelser har brukermiljøet i parken blitt nær halvert siden 2010, mens selgerne derimot er blitt flere og mer aggressive, forteller byråden.

ANSVARLIG: Monica Mæland (H) og Dag Inge Ulstein (KrF) har bestemt seg for å stenge av Nygårdsparken for å pusse opp den øvre delen.
EIRIK BREKKE (ARKIV)

— For mange som har bodd rundt parken har det vært ulevelig lenge. Det er noe vi tar på alvor. Jeg håper virkelig dette er grep som kan gi en tydelig effekt også på kort sikt. Da er det viktig at vi sikrer at miljøet ikke bare flytter seg til nedre del av parken eller et nærliggende område, sier Ulstein, som la til at det også for universitetet og dets studenter og ansatte er «et enormt viktig grep».

Nav og helsetjeneste

MO-sentrene vil blant annet ha rehabiliteringstiltak, spesialisthelsetjeneste, Nav-kontor og aktivitetstilbud.

Byrådet vil at de nye sentrene skal være på plass før de stenger rusmisbrukerne ute fra den mest kjente samlingsarenaen deres neste sommer.

Sommeren er også det tidspunktet av året hvor det ankommer flest unge rusmisbrukere til parken. Flere av disse ender opp som en del av det faste rusmiljøet i Nygårdsparken.

— Erfaringen fra Oslo er at tiltakene der har hjulpet mot nyrekruttering av unge. Hvis det blir effekten, er det verdt tiltakene alene, sier byråden.

Naboprotester

Kommunen har i flere år jobbet med å forbedre tilbudet til rusavhengige.

— Det har vært krevende, og det er også derfor vi har havnet på etterskudd. Det er ikke mange som har ønsket et MO-senter i sitt nærområde. Vi har jobbet med nabolag og alt som er nødvendig i en slik prosess, sier Ulstein.

Allerede i februar 2012 la byrådet frem en plan for å bygge ut mottaks- og oppfølgingssentre i flere bydeler. Det første var Strax-huset på Damsgård.

Så skulle et nytt komme på plass på Årstad innen utgangen av 2012, og deretter skulle andre bydeler følge hakk i hæl.

Slik ble det imidlertid ikke. Byrådets planer om å etablere et MO-senter i Bjørnsons gate ble stoppet etter blant annet naboprotester.

Ruskoordinator

Det har heller ikke lyktes kommunen å få på plass avtaler i andre bydeler — før nå. Som en følge av det er flere andre deler av rusplanen ikke fulgt opp.

Blant annet skulle man kartlegge rusmiljøene i bydelene til MO-sentrene, samt etablere et nærmiljøprosjekt i Årstad.

En egen stilling som skulle fylle rollen som koordinator mellom kommune, helsevesen og politi ble også nevnt i den opprinnelige planen fra halvannet år tilbake.

Den stillingen ble først besatt nå i høst.

— Drømmen er at når vi gjenåpner parken kan se en full ukeplan der ulike aktører tar den i bruk - fylle parken med innhold, så ulike aldersgrupper får glede av den igjen, sier byråden.

Hva tenker du om byrådets nye planer for rusmiljøet i Bergen? Diskuter under!