Arbeidstilsynet krever at blokk E og F på Landås skole stenges umiddelbart. Det betyr at 150 elever får en ny skolehverdag på Skjold skole.

— Vi har fått beskjed om at Arbeidstilsynet opprettholder kravet om stenging fordi de forventer en forverring av målingene, sier skolebyråd Harald Victor Hove.

Han stiller seg imidlertid undrende til beskjeden fra Arbeidstilsynet.

— Målingene vi har gjennomført viser at vi er innenfor akseptable verdier, og vi har derfor ikke forståelse for vedtaket. Grunnlaget for at de forventer en forverring vet vi lite om. Nå er hovedfokuset uansett å legge de praktiske forholdene til rette for elever og lærere, sier Hove.

Landås skole er vedtatt stengt fra neste skoleår. Da skalelevene flyttes over til nye Landås skole, som ligger i lokalene til gamleUlriken skole. Dermed har millionbeløpene brukt til å fjerne fuktproblemene påskolen rent ut til ingen nytte. Det er snakk om totalt over seksmillioner kroner.

Flyttes til Skjold

Mandag møter elevene ved Landås skole for å bli informert om den nye skolehverdagen. Fra og med tirsdag skal elevene som blir berørt av stengingen flyttes til Skjold skole i Fana, som har ledig kapasitet.

— Det er svært beklagelig at elevene må skysses, men vi må forholde oss til vedtaket.

Det er de eldste elevene som blir berørt av stengingen,ifølge skolebyråden.

— Vi skjermer de yngste elevene. Flyttingen vilgjelde 6. og 7. trinn og deler av 5. trinn, men vi kan ikke si helt sikkerthvilke elever det vil gjelde akkurat nå. Dette jobber vi med i løpet av helgen,sier Hove.

Bergen kommunale bygg (BKB) har jobbet i to uker med å grave opp langs skoleveggen for å få bukt på fuktproblemene.

Varslet i sommer

Fredag sendte kommunen over dokumentasjon på arbeidet de har gjort de siste ukene. Arbeidstilsynet har i dag vurdert oversendelsen.

Ifølge kommunaldirektør for finans, Rune Haugsdal, har kommunen brukt fem millioner kroner på tiltak etter at Arbeidstilsynet kom med sine krav. Han har ennå ikke oversikt over hvor mye gravearbeidet de siste ukene vil koste.

- Hva skjer videre med arbeidet på Landås skole nå?

— Vi fullfører de tiltakene vi jobber med på bygget. Vi skal også gjennomføre de målingene vi har planlagt om en uke. Da vil vi se om Arbeidstilsynet har rett i at det blir forverringer eller ikke, sier Hove.

Allerede i sommer varslet Arbeidstilsynet at fuktproblemene ved skolen var så alvorlige at elevene måtte flyttes dersom ikke noe ble gjort.