Det skal legges nye vannledninger i Fjøsangerveien. Arbeidet betyr at veien blir stengt mellom Fabrikkveien og Minde allé fra fredag kveld klokken 19, til mandag morgen klokken 05.30. Det vil bli mulighet for omkjøring via Kanalveien, slik bildet over viser.

Det har i det siste vært en del problemer med vannledningen i Fjøsangerveien fra Reperbanen i sør til krysset med Fabrikkgaten i nord. Ledningsbrudd har ført til veistenginger som har skapt store køer.

Nå har derfor vann— og avløpsetaten valgt å trekke en ny ledning inn i den gamle langs Reperbanen, der det må være vannforsyning av hensyn til brannvannsdekning. På resten av strekket legges ny ledning i ny trase, langs Kanalveien og utenfor veibanen langs Fjøsangerveien, melder kommunen i en pressemelding.

I tilknytning til arbeidene ved Minde Allé, som NCC utfører for Vegvesenet, vil det samtidig bli foretatt grøftearbeider syd for Reperbanen.

OMKJØRING: Kartet viser hvor du må kjøre i helgen, når Fjøsangerveien blir stengt på grunn av utskifting av vannledninger.
BERGEN KOMMUNE