Arbeidet med å legge nye vannledninger i Fjøsangerveien fortsetter denne helgen i nordgående kjørefelt, og vil føre til at Fjøsangerveien er stengt fra fredag 13. oktober kl. 22.00 til mandag 16. oktober kl. 05.30.

I en pressemelding fra Bergen kommune heter det:

Vannledningen i Fjøsangerveien fra Reperbanen i sør til kryss med Fabrikkgaten i nord har hatt økende bruddfrekvens i det siste. Bruddene har ført til veistengning med påfølgende trafikkproblemer.

Vann— og avløpsetaten har derfor valgt å trekke en ny ledning inn i den gamle langs Reperbanen, der det må være vannforsyning av hensyn til brannvannsdekning. På resten av strekket legges ny ledning i ny trase, langs Kanalveien og utenfor veibanen langs Fjøsangerveien.

Forrige helg ble det lagt nye rør i sørgående kjørefelt. Arbeidet med å legge nye rør i Fjøsangerveien ferdigstilles denne helgen med nye rør i nordgående felt.