Skal du fra Bergen sentrum til Åsane om kvelden, må du regne deg god tid.

Nordgående løp i Eidsvågstunnelen stenges fra klokken 22.00 til klokken 05.30 alle dager fra søndag til fredag. Kun i helgene vil det være mulig å passere uten å kjøre rundt Eidsvågneset.

Arbeidet startet den 11. november og skal i første omgang vare frem til 31. desember.

— Deretter gjenopptar vi arbeidet i januar, og holder på til ut mot slutten av januar, sier byggeleder Torbjørn Hetlevik i Statens Vegvesen.

Smalt og trangt

Årsaken er ifølge Hetlevik at kabelføringene i tunnelløpet er gamle.

— De er begynt å ruste, og må erstattes slik vi gjorde i det sørgående løpet i fjor, sier Hetlevik.

Både personbiler, busser og tungtrafikk nordover må dermed gå rundt Eidsvågsneset. Veien rundt neset er enkelte steder så smal at kun én bil kan passere i slengen.— Dessverre blir det en belastning rundt Eidsvågneset, som nok enkelte beboere i området vil finne plagsomt, sier Hetlevik.

- Skyld i det selv

Han ber imidlertid folk fra å avstå å parkere langs fylkesveien for å

etter trafikkgjennomstrømningen på kveldstid.

— Trafikken ville glidd lettere hvis det ikke sto masse biler langs veien. Dermed er nok beboerne litt skyld i det selv, hvis det blir problemer, sier Hetlevik.

Har du noen meninger om stengningen?

GAMMEL TUNNEL: Her fra da Eidsvågstunnelen ble bygget. Da den ble åpnet i 1956, åpnet den Åsane for bergensere. I mange år var det bompenger for å kjøre gjennom tunnelen.
BT Arkiv