Fjellsiden skal sikres. 12. Oktober begynner arbeidet, og det skal pågå frem til 1. Juni neste år, melder NCC Construction AS, som skal utfører arbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen.

I perioder vil E16 være stengt for all trafikk.

I deler av byggeperioden vil E16 snevres inn til en kjørebane med lysregulering, alternativt trafikkdirigering utført av kyndig personell.

Arbeidet består av fjellrensk av fjellsiden over innkjøringen til Hettetunnelen på nordsiden (Stanghellesiden), montering av rasgjerde, sprengningsarbeider og forlengning av eksisterende betongportal.