Stener Kvinnsland (66) har vært administrerende direktør ved Helse Bergen siden 1. januar 2007.

Nå melder han om at han vil gi seg 31. august i år.

— Det er også med sorg jeg sier ifra om at jeg gir meg. Det er mange følelser knyttet til en så stor endring i livet. Men dette er en veldig klar og gjennomtenkt avgjørelse, sier Stener Kvinnsland til BT.

Styret ble orientert om hans beslutning i dag. Styreleder Rannveig Frøiland sier hun har forståelse for at han vil gå av etter at han i mai fyller 67 år.

Gir seg ved pensjon

Kvinnsland påpeker at han har hatt mange gode år i Helse Bergen med fantastiske medarbeidere. Men de har også vært krevende.

— Jeg sa det nettopp til konen min: Jeg tror jeg har jobbet 50 timer i uken siden jeg var 25 år.

Han sier at han fortsatt har energi og engasjement for det som skjer i helsesektoren. Likevel vil ha tre av når han når pensjonsalder.

Kvinnsland er også styreleder ved Oslo Universitetssykehus. I det vervet blir han sittende til mars 2016.

Vil savne jobben

Kvinnsland kommer til å savne jobben, men er fornøyd med mye det han har fått til de siste åtte årene. Blant annet er det bygget svært mye nytt på Haukeland under hans ledelse. Barnesenteret med en kostnadsramme på 4,5 milliarder er i ferd med å ta form. Det er det største prosjektet. Men også en del andre bygg er tatt i bruk eller skal tas i bruk om ikke lenge.

— Ja, et tog et satt på skinnene. Det kan ikke være slik i det at vi i det offentlige lar det skure og gå med byggene. For meg har det vært viktig å ta vare på eksisterende bygg og bygge nye i tide.

Bedre hjelp nå

Kvinnsland har hatt to mål i jobben: Å utvikle det medisinske og sikre fremtiden for kommende pasienter.

— Blant det jeg er mest glad for er arbeidet vi har gjort med psykisk helsevern og oppbygging av rushelsetjenesten.

Han har vant seg til at det alltid er mye debatt rundt hvor godt helsetilbudet er i dag.

— Jeg mener at folk får bedre medisinsk hjelp enn noensinne. Men noen opplever nok at de blir tatt dårligere vare på grunnet stort tidspress.

Årets helseleder

Under BTs maktkåring i ble Kvinnsland rangert på tredjeplass.

Da Dagens Medisin kåret de 100 mest innflytelsesrike personen innen Helse-Norge kom Kvinnsland på niendeplass. Juryen mente at Helse Bergen-direktøren har mest makt av alle sykehusdirektørene og sa at Kvinnsland er «En karismatisk leder med et stort nettverk».

I 2013 ble han også kåret til "Årets helseleder". Da Prioriteringsutvalget la frem sin rapport på over 200 sider i november satt Kvinnsland på første rad. Han var også med i utvalget som utarbeidet denne rapporten, som vil legge føringer for prioriteringer i norske helsevesen i årene fremover.