Stendal tiltrådte som prosjektleder for Bybanen 1. august 2001. Han går av på samme dato, om nøyaktig fire måneder, og har da ledet planleggingen av storprosjektet i fem år. Jobben hans ble kronet tidligere i vinter, da Stortinget gjorde sitt endelige vedtak som betyr at Bybanen skal bygges, i første omgang fra Bergen sentrum til Nesttun.

— Jeg følte det vel slik at Bybanen nå var kommet til en milepæl. Prosjektet endrer karakter, og går over fra planleggingsfasen til byggefasen. Jeg tror det krever en litt annen ledertype. Men jeg har fortsatt klippetro på Bybanen. Den kommer til å legge mye tyngre føringer på utviklingen i Bergen enn noe annet byggeprosjekt. Og jeg er veldig glad for at jeg har fått være med på å få prosjektet så langt frem.

— Har du hele tiden følt at du har hatt full støtte fra kommunen i arbeidet?

— Ja, jeg har hele tiden følt at jeg har hatt kommunen i ryggen. Det kommunale planleggingsapparatet har opptrådt lojalt, og jeg vil gjerne fremheve at Lisbeth Iversen og Anne-Grete Strøm-Erichsen har gjort en strålende jobb for Bybanen, sier Lars Stendal.