Hvis ikke Miland frivillig frasier seg gjenvalg, vil flere lokallag i Hordaland arbeide for å få ham fjernet på distriktsårsmøtet i slutten av mars.

Torsdag i forrige uke, dagen før landsrådet møttes på Gardermoen for å velge nytt sentralstyre, hadde distriktsstyret i Hordaland møte for å diskutere valgene. Med fire mot en stemme vedtok styret å gå inn for Atle Bergshaven som ny president. Knut Miland utgjorde mindretallet. Med samme stemmetall vedtok Hordalands-styret at ingen fra det sittende Stangeland-styret burde velges inn i det nye styret. Igjen utgjorde Miland mindretallet.

— Burde ha skjønt

Da valgkomiteen presenterte Lars Hellandsjø fra Gulen som sitt presidentforslag, trakk Bergshaven seg. Motkandidat ble Gunnar Knutsen, styremedlem i det avtroppende Stangeland-styret.

— Da burde Miland ha skjønt at Hellandsjø var Hordaland-styrets annetvalg, sier Per-Ove Sletvik, som er styremedlem i Hordalands distriktsstyre.

Like fullt flagget Miland støtte til Gunnar Knutsen i de første valgrundene. Først i tolvte time, etter at andre landsmøtedelegater hadde konfrontert ham med at han stemte på tvers av sitt eget styre, snudde Knut Miland. Da forlot han Knutsen-fløyen, og var blant de 11 av 13 delegatene som etter lang tautrekking valgte Lars Hellandsjø som ny president.

- Frustrerende

— Det er frustrerende at Miland ikke fulgte det klare flertallsvedtaket fra distriktsstyret vårt i de første valgrundene, sier Per-Ove Sletvik.

Vedtektene til Redningsselskapet pålegger ikke distriktslederne å møte med bundet mandat når de deltar i landsrådet.

— Jeg ville stå fritt til å foreta en fortløpende vurdering under landsmøtet. Erfaringsmessig skjer det mye før selve valgene. Det gjorde det nå også, er Knut Milands forklaring på at han så bort fra resten av distriktsstyrets valgføringer.

Det er ikke første gang Miland er i utakt med sitt eget styre. Da styret i fjor sommer behandlet et mistillitsforslag mot Magnus Stangeland, gikk fire av fem styremedlemmer inn for dette. Miland stemte imot. I landsrådet forfektet han også da sitt eget syn.

Flere distriktslokallag vurderte å kreve ekstraordinært årsmøte for å kaste Miland.

— Vi bestemte oss for å vente til det ordinære distriktsårsmøtet i mars, sier Per-Ove Sletvik.