— Byrådet pålegger oss å gjøre det, sier SVs Åge Chr. Jacobsen.

Rundene om konkurranseutsetting i Bergen Vann KF er ett eksempel på at bystyrepolitikerne må sjonglere mange hatter når de samtidig sitter i styrene for kommunens mange selskaper.

Åge Chr. Jacobsen er bystyrerepresentant for SV og programforpliktet motstander av konkurranseutsetting. Samtidig er han styremedlem i Bergen Vann KF, et selskap som tar seg av byens vannverk og ledningsnett.

17. august i år vedtok styret for Bergen Vann å konkurranseutsette all septiktømming, spyling og pluggkjøring av avløpsledninger. Det er arbeid som i dag utføres av Bydrift Bergen KF, et annet kommunalt selskap.

Pålegg fra Iversen

Ifølge protokollen fra styremøtet ble vedtaket gjort enstemmig. Ut fra politisk ståsted skulle styret sagt nei. I styret har nemlig Ap og SV flertall sammen med de ansattes representant.

Problemet for Jacobsen og hans styrekollega fra Ap er at Bergen Vann KF er underlagt byrådet. Hvis ikke styret opptrer i tråd med byrådets politikk, kan styret sparkes. Fra bystyret har byrådet fått vide fullmakter for konkurranseutsetting, takket være stemmene til Frp.

Det SV-Jacobsen gjorde i styret var ganske enkelt å utøve bystyreflertallets politikk. En politikk SV er sterkt imot.

Til BT sier Jacobsen at vedtaket som ble gjort i august satte punktum for måneders tautrekking mellom styreflertallet (Ap/SV/ansatterepresentant) og byråd Lisbeth Iversen. Da flertallet ikke ville gjennomføre anbudene, fikk de en skrape av byråden.

- Representerer ikke partiet

— Vi hadde saken oppe i flere styremøter. Flertallet argumenterte mot konkurranseutsettingen ved å vise til vannsikkerhet og Giardia-utbruddet. Til sist sto vi tilbake med en håndfull oppgaver som kan utføres av private, uten at det går ut over den vannfaglige kompetansen, sier Jacobsen.

— Bildet du tegner fortoner seg ganske uskarpt?

Det er mildt sagt. For det første er det bystyret som innstiller, men byrådet som oppnevner og avsetter styrer. Jeg skal representere et parti, men jeg får en sterk følelse av ikke å representere andre enn meg selv. I styret får vi beskjed om ikke å bedrive politikk, sier Jacobsen.

Silje Katrine Robinson