— Vi er for lokaldemokratiet. Vi kan ikke se at vi ikke skal klare å ta vare på dette området lokalt, vi som kjenner forholdene her, sier komitéleder Ruth Grung (Ap) i komité for miljø og byutvikling.

— Men synes du kommunen har gjort en god jobb hittil?

— Jeg ser at kjøpesentre har en negativ side, og at det er en balansegang. Jeg ville for eksempel ikke ha tillatt en utvidelse av Lagunen med de trafikkproblemene det har ført til. Men vi må bruke historien til å lære av våre feil, ikke frata kommunen makten, sier Grung.

Kjersti Toppe (Sp) synes Aps stemmegivning i komiteen var uforståelig. Hun mener det trengs statlige retningslinjer, fordi kommunene ikke har klart å holde seg edruelige i kjøpesentersaker.

— Store kjøpesentre har dessuten ringvirkninger langt ut over kommunen. Derfor er det riktig å se det fra regionalt perspektiv, sier Toppe. Hun mener Bergen kommunes praksis har vært alt for liberal.

Fylkesmannen i Hordaland støtter regjeringens forslag.