Hun kunne ikke tro sine egne øyne da hun fikk brevet fra NAV for en uke siden.

54-åringen har aldri i sitt liv verken sittet i fengsel eller vært i nærheten av en straffbar handling. Nå ble hun plutselig stemplet som forbryter.

Brevet fra NAV Årstad Trygd Forvaltning er underskrevet av to saksbehandlere.

Ikke til å tro

– Min første reaksjon var latter. Her sto det svart på hvitt at jeg var en forbryter. Det var ikke til å tro. Jeg som alltid har vært et lovlydig menneske og knapt nok har en parkeringsbot på rullebladet, sier Knudsen.

– Men etter hvert gikk det opp for meg at dette egentlig ikke var noe å le av. Å bli hengt ut som fengselsfugl av en offentlig etat, er jo ganske drøyt, sier hun.

«Du er ikke løslatt»

«Vi har fått opplyst at du har hatt opphold i Bergen fengsel fra 261107. Vi har ikke mottatt noen melding om at du er løslatt. Du fyller dermed ikke vilkårene for sykepenger fra 261107 og ditt krav om sykepenger for perioden 261107 tom 311207 er derfor avslått», heter det i brevet fra NAV.

I avslagsbrevet vises det til folketrygdlovens paragraf 8-54, som slår fast at en person som sitter i varetekt eller soner straff i fengsel ikke har rett til sykepenger.

Tastefeil

Etter at Henny Jokiel Knudsen hadde kommet seg over det første sjokket, kastet hun seg på telefonen til NAV.

– Jeg lekset opp for saksbehandleren, det må jeg innrømme, og han lovet å undersøke saken nærmere. Det ble også gjort. Neste dag fikk jeg beskjed om at de hadde gjort en tastefeil. Jeg syntes ikke det var godt nok, og forlangte å få en skriftlig beklagelse, sier hun.

– Jeg måtte sette hardt mot hardt for å få det til. De mente at det burde klare seg med en muntlig beklagelse.

Hun har likevel fått den skriftlige beklagelsen hun forlangte. I brevet legger NAV seg flat og viser at det dessverre er gjort en registreringsfeil, og at alle opplysninger om fengselsopphold er slettet fra registeret.

Vil sjekke

– Men jeg vil gjerne ha en nærmere forklaring på hvordan dette kunne skje. At jeg skulle bli forvekslet med en annen er ikke lett å forstå. Etternavnet mitt er jo ganske uvanlig, og personnummeret som oppgis er korrekt.

– Dessuten stoler jeg ikke helt på at de har slettet informasjonen fra registeret sitt. For å være på den sikre siden vil jeg få politiet til å gå inn og sjekke at det virkelig er gjort, slik at jeg ikke risikerer ubehageligheter senere, for eksempel i forbindelse med vandelsattester, sier hun.

– Det har vært mye fleiping med dette både på jobben og i vennekretsen de siste dagene, men jeg skjønner fortsatt ikke hvordan de klarer å gjøre en så alvorlig feil og sende ut et slikt brev uten å sjekke om opplysningene er riktige, sier Henny Jokiel Knudsen.

FAKSIMILE: Brevet som Henny Jokiel Knudsen fikk fra NAV.