De to oppnevnte sakkyndige tegnet i dag et skremmende bilde av den 32 år gamle mannen.

— Han er umoden, impulsiv og lite forutsigbar. Han viser manglende evne til innlevelse og kontroll over egne drifter, sa spesialist i psykiatri, Børre Husebø.

Fare for gjentakelse

Psykiaterne slo fast at tiltalte ikke hadde vært sinnssyk i gjerningsøyeblikket. I samtaler med dem har somalieren sagt rett ut at han ikke hadde hatt vrangforestillinger da han gikk til angrep på Monica Lien.

Planen hans var å ta hybelvertinnen som gissel, ringe politiet, og så bli skutt og drept. Voldtektsforsøket var en impulshandling.

— Han følte at alt likevel var ødelagt. Da kunne han like godt voldta henne mens han ventet på å dø, sa Husebø.

De sakkyndige mener det er fare for at 32-åringen vil begå nye straffbare handlinger.

— Faren er størst hvis han går inn i en ny psykose, men han har med denne hendelsen vist at han også kan begå alvorlige voldsforbrytelser når han er ikke er psykotisk.

Krever forvaring

De sakkyndiges rapport åpner for at 32-åringen kan dømmes til forvaring. Han anses som så farlig at samfunnet må beskytte seg mot ham.

I dag la statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen ned påstand om at tiltalte dømmes til forvaring i ti år. Forsvarer Vegard Austgulen mener dette er for mye. Han viser blant annet til at klientens store psykiske problemer.

Siden somalieren kom til Norge i 1990 har han vært innlagt ved en rekke institusjoner på Østlandet og i Bergen. Han har flere ganger forsøkt å ta sitt eget liv.

Da han ble dømt for vold og voldtektsforsøk i 1995 slo de sakkyndige fast at han var sinnssyk i gjerningsøyeblikket.

DRAMATISK: Bevæpnet politi stormer huset hvor 12-åringen holdes som gissel 6. oktober 2000.
FOTO: JAN M. LILLEBØ