HILDE KRISTIN STRAND

— Bergen kommune prøver å fraskrive seg ansvaret, sier Per Steinar Sørå.

Han søkte Bergen kommune om erstatning i august i år etter å ha vokst opp på ulike institusjoner. Sist uke kom avslagsbrevet fra sekretariatet for erstatningsutvalget. Begrunnelsen er at de institusjonene Sørå var på ikke kommer inn under erstatningsordningen.

Overrasket

Sørå ble av Bergen kommune plassert på Bergen kommunale Spedbarnshjem, Skjørsand åndssvakehjem i Fusa og Eikelund offentlige skole. Først i vår ble diagnosen slettet fra papirene hans.

— Jeg er overrasket over at en slik sak blir avvist. De hjemmene Sørå var på etter 1954 (da barnevernsloven trådte i kraft, red.anm.), ligger ikke i Bergen. Men det var vergerådet i Bergen som fattet beslutningen, sier generalsekretær Ola Ødegaard i Rettferd for taperne.

Tidligere i år fikk Sørå 180.000 kroner i billighetserstatning fra Staten, hvilket ifølge Ødegaard er en ganske høy sum.

Har åtte saker nå

Stiftelsen Rettferd for taperne har bare den siste tiden mottatt åtte saker som dreier seg om tilfeller der Bergen kommune plasserte barn på institusjoner utenfor kommunen. I april i år skrev BT om flere andre tilfeller.

Ødegaard sier at Fylkesmannen i Oslo/Akershus har gjort om vedtaket slik at alle steder der barn var plassert skal granskes. Han mener dette også bør gjelde Bergen.

På vegne av Sørå har han allerede anket avslaget inn for erstatningsutvalget i Bergen kommune.

Sørå selv er ikke spesielt overrasket over avslaget som han ser på som en krenkelse.

— De vil vel ikke ha mer på seg enn de allerede har fått, sier han.

Kommunegrensen avgjør

— Erstatningsutvalget forholder seg til vedtekter fastsatt av Bergen bystyre.

Disse sier at erstatningsordningen gjelder for barnevernsinstitusjoner som ligger innenfor det geografiske området som i dag utgjør Bergen kommune, sier Birgitte Gullestad, sekretariatsleder i erstatningsutvalget.

FEIL KOMMUNE: Per Steinar Sørå ble plassert på institusjon utenfor Bergen kommune, dermed mister han retten til erstatning.<br/> ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND