Det er Statens vegvesen som har stengt fortauet, på grunn av fare for flere steinsprang.

En stein på langt over hundre kilo har falt ned på fortauet på motsatt side av veien for Skuteviksboder 19. Også flere andre mindre steiner har falt ned på fortauet.

Det ser ut som flere steiner kan være løs i den 10-12 meter høye fjellsiden mellom Sjøgaten og Nye Sandviksvei. Steiner er forsøkt boltet.

bt.no fikk i ettermiddag i tak i noen i Statens vegvesen som kunne svare på hva som skal skje og hvor lenge fortauet blir stengt.

FORTAUET STENGT: Fortauet på utsiden av denne tunnelen er stengt inntil videre.
PÅL ENGESÆTER
LØSNET: Denne steinen landet på fortauet. Den kunne ha drepot om det hadde gått noen på fortauet da den falt ned.
PÅLENGESÆTER
HER FRA LØSNET DEN: Det er merker i fjellsiden der steinen har løsnet.
PÅL ENGESÆTER
BRATT: Fjellsiden opp til Nye Sandviksvei er bratt.