— I natt oppdaget politiet en søyle som holdt på å falle over ende, forteller Håkon Karlsen, vedlikeholdsingeniør hos Bergen Kommunale Bygg.

Havneskruret har flere søyler stående langs veggene. Hver av de flere meter høye stein skulpturene veier omtrent ett tonn.

Skuret er en fredet bygning og står på kaien overfor Zachariasbryggen.

Løsnet

I firetiden i dagtidlig brukte Havnevesenet kran for å legge den ett tonn tunge søylen ned.

Karlsen mener frostsprengning fikk den til å løsne fra fundamentet.

Tre søyler til

  • Det har rent vann fra taket ned på innsiden av søylene. Dette har frosset og presset de ut fra veggen.

Nå er arbeidet i gang med å fjerne ytterligere tre søyler ved havneskuret.

De skal opp igjen, men Karlsen vil tenke seg litt om.

— Vi skal utrede hvordan vi skal gjøre det slik at dette ikke skjer igjen, sier han og lover at steinsøylene er på plass i løpet av våren.

HAR LØSNET. Nå skal også disse to rives. (FOTO: Jo Hjelle)
TUNGE TAK. Søylene måtte meisles i to biter.
SKAL OPP IGJEN. De fredede steinsøylene kommer på plass igjen i løpet av våren.