At det er siviløkonomer med sans for forretning man utdanner på Handelshøyskolen, hersker det neppe tvil om. Og kan de forvalte sitt pund til like godt i sine fremtidige jobber som det Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS) har gjort det siste tiåret, kan det se lyst ut for norsk økonomi. I 1992 hadde NHHS 1,4 millioner kroner, i dag står 5,3 millioner og godgjør seg på studentenes foreningskonto.— Vi har opp mot 1000 studenter som jobber frivillig. Ingen får betalt, forklarer studentforeningens leder Knut Olav Folkestad. Et positivt resultat på 1,3 millioner kroner fra det siste Uken-arrangementet hjelper selvsagt på.

Folkestad vil ikke begynne å øse av pengebingen. Noen av kronene vil likevel få ben å gå på. Vedlikehold og oppussing av lokaler står på listen over fremtidige utgifter. Et nytt lysanlegg til Handelshøyskolens storstue, aulaen, likeså. Noe skal også gis til veldedige formål. Hvert av de siste årene har studentene på NHH gitt om lag 200.000 til organisasjoner som SOS-barnebyer og UNICEF.

Hvordan pengene skal brukes bestemmer uansett ikke Folkestad eller de andre i NHHS' styre. Alle utgifter på over 100.000 kroner avgjøres på fire årlige allmøter der alle studentforeningens medlemmer har stemmerett. - Det er studentene som bestemmer hvordan vi bruker pengene, slår Folkestad fast.