Raset førte ikke til skader. Myndighetene frykter at nye ras kan følge etter dette. Rv 13 er ansett som Hordalands farligste veistrekning.