Operasjonsleder Leif Bell i Sogn og Fjordane politidistrikt sier til Bergens Tidende at det ikke foreligger opplysninger som tyder på at noen personer er blitt skadet. Det er heller ikke opplyst om materielle skader.

Steinraset gikk ved Skårasvingen. Vaktoperatør Arne Stadheim ved Vegmeldingstjenesten i Lærdal opplyser at folk fra Mesta lørdag kveld var på vei til rasstedet med hjullaster og lastebil.

De vil først vurdere om det er fare for nye ras eller om veien kan ryddes straks.