Hendelsen ble etter alt å dømme registrert av en jordskjelvstasjon i Høyanger klokken 15.23. Tolv minutter senere fikk politiet melding om raset.

— Det er sannsynlig at registreringen henger sammen med raset. Bevegelsene i jordskorpen var ikke som ved et vanlig jordskjelv, sier Kuvvet Atakan.

Jordskjelveksperten er professor i seismologi på Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Han betegner hendelsen som uvanlig.

Rystelser åtte mil unna

Målestasjonen som registerte de ørsmå rystelsene, ligger hele 80 kilometer unna rasstedet. Enorme krefter må ha vært i sving da kjempesteinene raste nedover fjellsiden i Dale.

Seismologene har etter hvert god kunnskap om rystelsene som oppstår ved ordinære jordskjelv. Ettervirkningene av ras er ikke blitt studert i samme grad. Atakan kastet seg over dataene da bt.no ringte ham om det store raset.

— Hvis vi kan forstå signalene og bølgeforplantningen bedre, vil det gjøre oss bedre i stand til å overvåke rasutsatte steder. Vi trenger flere slike registreringer, sier han.

Det er sjelden seismologene får muligheten til å studere rystelser etter steinras.

Sperret vei

Raset som rystet jorden, skjedde like ved Dale sentrum i Vaksdal kommune. Stedet ligger like før den siste tunnelen på E16 fra Bergen mot Dale sentrum, Beitlatunnelen.

Steinene har falt ned på og sperrer den gamle kommunale veien som går parallelt med E16, men har ikke nådd så langt som til europaveien.

Ingen personer skal være skadet, etter det politiet får melding om.

Jernbanen åpnet igjen

Enkelte steiner skal ha stanset kun få meter fra jernbanelinjen. Informasjonssjef Dag Svinsås i Jernbaneverket sier til bt.no at all trafikk på jernbanelinjen ble stanset etter ordre fra politiet.

Bergensbanen ble stengt ved rasstedet, på grunn av fare for etterras. Den åpnet igjen klokken 14.23 lørdag, opplyser Jernbaneverket. Geologer har undersøkt området og mener det nå er trygt å ferdes der.

Politiet fikk melding om raset klokken 15.35.

— Steinene er på størrelse med lastebiler. Det er virkelig svært, sa operasjonsleder Sven Johannessen ved Hordaland politidistrikt.

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!

JOHN BRUDVIK
Arkiv
JOHN BRUDVIK