Ingen kom til skade i raset på riksvei 55 mellom tettstedene Luster og Skjolden i Indre Sogn ved 16-tiden onsdag.

Raset så imidlertid nokså dramatisk ut, ifølge Kjartan Kvien, som bor like ved rasstedet.

— Det ligger noen svære steinblokker like oppi skogen, og noen mindre steiner på veien. I veikanten ligger høyspentledningene og brenner, sier han.

Veien ble stengt etter raset, men ble åpnet igjen allerede etter en times ryddearbeid.

Strømmen i området ble kuttet etter raset, og belysningen i tunnelene i nærheten sikres i skrivende stund ved hjelp av et reservesystem.