Nå har historielaget i Åsane solgt stein for over 140.000 kroner, for å berge det flere hundre år gamle steinhuset på Eikås i Åsane.

— Folk er steingale. Responsen har vært helt fantastisk. Det er et stort engasjement rundt torvhuset og vi får masse spørsmål om når gjenreisingen starter, sier leder av Åsane Historielag, Marianne Herfindal Johannessen.

Det er ikke bare folk fra Åsane som har kjøpt steiner i huset. Steinkjøpere kommer fra både fra sentrum og omegnskommuner.

Dukket opp fra skogen

Statens vegvesen felte gamle trær og busker i forbindelse med anleggsarbeidet for Eikåstunnelen. Plutselig dukket steinhuset på Eikås opp i skogen. Torvhuset sto der bare, selv om det ikke var registrert i kulturminnerapporten som ble laget av Byantikvaren i 2007.

Vegvesenet fant ut at de ville bruke de flotte steinene fra huset til en pyntemur i den nye rundkjøringen i Vågsbotn. Da startet Åsane Historielag en redningsaksjon.

Løsningen ble å demontere Torvhuset og flytte det om lag 20 meter, slik at det ikke kom i veien for E39.

Historielaget engasjerte tørrmurere til å rive og dokumentere huset. Så startet de en innsamlingsaksjon ved å selge stein.

Støttet av Kulturminnefondet

— Veldig mange bryr seg, og mange har kjøpt flere steiner. Kjøperne er ingen homogen gruppe. De er alt fra lokale kulturorganisasjoner som Tertneskoret, artister som Cato & Claus, foreninger som for eksempel Det Nyttige Selskabs Almennyttige fond, politiske partier, næringsliv, og en stor del privatpersoner. Vinskvetten har og kjøpt seg stein, men det skulle bare mangle. De er jo både steingale, synger om og øver i en steinløe, forteller Herfindal Johannessen.

DEMONTERES: Her er tørrmurere Berit Bruvik og Inger Myking i gang med å ta ned huset stein for stein. Hver eneste stein er merket og filmet slik at Torvhuset skal bli murt opp igjen på nøyaktig samme måte. Arkivfoto: Tor Høvik
ILDSJEL: Marianne Herfindal Johannesen har ledet arbeidet med å redde Torvhuset. Her på jobb i Statsarkivet. Arkivfoto: Paul Sigve Amundsen.

Historielaget har solgt 283 steiner, til 500 kroner stykket. I tillegg har Norsk kulturminnefond bevilget 100.000 kroner og Hordaland fylkeskommune 35.000 kroner til gjenreisingen.

— Hvordan fant dere på å selge steiner?

— Vi hadde jo ikke penger selv og har ingen offentlig støtte, så vi trengte kulturvernfaddere. Åsane er preget av rask byutvikling, derfor blir det viktig å ta vare på noe av det gamle Åsane. Nå har vi fått til et flott spleiselag for å redde dette synlige kulturminnet.

- Hva får steinkjøperne igjen?

— I tillegg til at vi får bevart et flott kulturminne i Åsane, får steinkjøperne navnet sitt i historien for all fremtid. I eller ved huset planlegger vi å sette opp informasjonstavler om husets historie og dets redningsaksjon. Der vil også navnene på dem som har kjøpt steiner bli med, sier Johannesen.

Historielagslederen håper huset kan stå ferdig neste sommer. Da kan huset med murene ses fra veien. I tillegg til de to steinveggene vil historielaget få gjenreist to vegger ved med grindverk og brakekledning, og tak tekket med never og torv.

- En gladsak for Åsane

— Dette er virkelig en gladsak både for kulturminnevernet og for Åsane. Ofte hører en om tapte kulturminner, men her har en klart å redde ett. Veldig mange i Åsane er engasjert for å få dette til. Jeg er veldig glad for at historielaget i Åsane har en så sterk organisasjon at Torvhuset blir reddet, sier kultursjef i Arna og Åsane, John Kristian Øvrebø.

Torvhuset kan være fra tidlig 1800-tall eller fra 1700-tallet, og er et unikt kulturminne. Hver enkelt stein er filmet når den ble tatt ned. Øvrebø håper denne dokumentasjonen og gjenreisningen kan være med på å ta vare på gamle håndverkstradisjoner.

STEINKUNST: - Det er bygget så utrolig fint, med lokal stein, og av folk som visste hva de gjorde. Innervangen ligger sånn at den låser yttervangen, sier tørrmurer Berit Bruvik.
Berit Bruvik