Noen kommer igjen år etter år. Steindagen er en veldig populær søndagsaktivitet, alltid den søndagen vi stiller klokken tilbake.

Syv år gamle Jesper Helle Johnsen er på tur med mamma Reidun Helle. Hun forteller at de har garasjen full av stein guttene har samlet på ferieturer.

Selv tok vi med tre flotte vestlandssteiner til Øystein J. Jansen, amanuensis og museumslektor. I går hadde han tatt på seg oppgaven med å artsbestemme stein som publikum hadde med.

Grunnfjellet

— Jaså, så du skal teste meg nå?, ler han.

Vi må bare innrømme det, han hadde ingen problemer verken med type eller funnsted. Ganske imponerende i grunnen, men han påsto dette var en enkel oppgave.

— Hvordan er interessen her i dag.

— Folk kommer med bæreposer med stein de har med seg hjem fra ferieturer. 90 prosent kommer fra Middelhavsområdet, men dine steiner er fra grunnfjellet her i landet. Alle tre er revet løs fra Jotunheimen eller Hardangervidda og fraktet med breen utover til kysten.

— To av steinene ble smeltet løs fra breen helt ute i havgapet. Der har de ligget i tusenvis av år og blitt slipt enda rundere av bølgene. Den ene er en vanlig gneis, det ser du på de flotte fargebåndene, den andre er en «granatgneis» med granater og glimmer. Også den har du nok funnet ute ved kysten. Jeg tipper begge kommer fra samme grunnfjellsområde i Jotunheimen, for de opptrer ofte i nærheten av hverandre. Vi kan anslå alderen til 1700-1800 millioner år.

Da vi forteller at de ble funnet på de ytterste Møre-øyer bare en kilometer fra hverandre, nikker og ler han igjen

Da Norge lå ved Ekvator

— Men «eklogitten» er den mest spesielle av de tre. Den ble dannet dypt nede i jordskorpen for 400-500 millioner år siden da Norge lå ved Ekvator. På denne tiden «kolliderte» Norge med Grønland, og deler av bergmassen ble presset flere kilometer nedover og kom under enormt trykk. Da ble disse granatene dannet, under samme prosess som diamanter blir laget. Denne steinen har derfor spesielt høy egenvekt, og det kan vi tydelig kjenne når den ligger i hånden, sier Øystein J. Jansen.

Vi fant steinen i gamle morenemasser i Åsane.

— Det ser vi på slitasjen på granatene. Den kommer trolig fra Hardangervidda, men de største forekomstene av eklogitt finner vi på Mørekysten, der steinsorten blir brutt ut og brukt til dekkemasse over olje- og gassledninger ute i Nordsjøen. Den høye vekten gjør den spesielt godt egnet.

Spennende

Øystein J. Jansen har gitt oss et utrolig interessant miniforedrag, ut fra tre forholdsvis vanlige steiner, og ørene sto på stilk fra alle tilhørerne.

Cecilie (8) og Casandra Stuhr (11) var med farmor Karen Stuhr på museumstur. Farmor er ivrig steinsamler, og de to jentene forteller at noe slikt har de aldri fått høre på skolen.

Men syv år gamle Jesper Helle Johnsen syntes det var morsommere å se på rare steinsorter i mikroskopet, eller stereolupe, som er det riktige navnet.

FRA GRUNNFJELLET: Fra venstre granatgneis, eklogitt og vanlig gneis. FOTO: ØIVIND ASK
EKSPERTEN: Museumslektor Øystein J. Jansen ved Bergen Museum. FOTO: MARTE ROGNERUD