I oktober i fjor skrev Bergens Tidende om det omfattende forfallet av dette fordums ærverdige samlingspunktet for byfjellvandrende bergensere. Klubben henstilte til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner om å medvirke til at Tranehytten får den hardt tiltrengte rehabiliteringen. Manglende vedlikehold og vær og vind har gjort at taket på hytten kan ramle sammen når som helst

Formann i Tranehyttens Venner, Thor Løseth, og Sverre Selheim som leder utvalget som utredet planen om å redde hytten, forteller at BT-reportasjen utløste mange henvendelser fra folk som ville bistå.

Steinfeld og Mohn

Advokat Dag Steinfeld og industrieier Trond Mohn har meldt sin interesse for å redde Tranehytten. Onninen AS har bidradd med 20.000 kroner. Tilførselen av de 240.000 kronene gjør at arbeidet nå kan komme i gang. Fra før er det reist midler ved at sportsklubben Trane har skutt inn 100.000, hytteforeningen har skutt inn 40.000 og klubbmedlemmer har tegnet seg for 60.000. Dermed er arbeidet kalkulert til 440.000 kroner finansiert.

Tranehytten ble bygget i løpet av fire år, takket være stor dugnadsinnsats av klubbens medlemmer. Hytten ble åpnet i 1949 og var et populært møtested for ulike aktiviteter i Trane. Det er et imponerende byggverk, i hovedsak utfør i stein som ble sprengt ut på stedet.

Byggestart i mai

Et utvalg i klubben har hatt faglig hjelp til å vurdere hva som bør gjøres med hytten før den rett og slett ramler sammen. Det ble stiftet en frittstående forening — Tranehyttens Venner - for å utrede muligheten for å redde hytten. Foreningen har inngått kontrakt med klubben om leie av hytten i 10 år.

Nå er planleggingen av restaureringsarbeidet i full gang. Venneforeningen har vært i kontakt med Helikopterservice for frakt av utstyr og materialer til fjells med helikopter. Hytteentusiastene må forhandle med kommunen om utslippstillatelse for vaskevann og for etablering av et lukket anlegg for kloakk. Håpet er at arbeidet starter i mai - juni og skal være avsluttet i løpet av høsten.

Midlene som er kommet inn er tilstrekkelig til å sette hytten i dens opprinnelige stand. Men det trengs et ekstra løft for å kunne pusse opp slik at man kan tilby overnatting. Foreningen håper derfor på økt medlemsmasse blant både private og bedrifter.