Kåre Johan Teigland er nærmeste nabo, og han er bekymret.

— Det dreier seg om et gammelt steinbrudd som ikke har vært i bruk på mange år, og som er åpenbart rasfarlig, sier Teigland til BT.

Få meter fra hus

Rasområdet ligger få meter fra huset hans, og atkomstveien til hans hus og til flere andre hus i området går like nedenfor rasområdet.

Teigland har fryktet at det skal gå ras her.

— Det måtte skje før eller siden, og nå skjedde det altså. Steinblokkene som falt ut fra fjellsiden er på mange tonn. Heldigvis var det ikke folk i nærheten da raset gikk, men det var bare flaks. Iallfall var det en skremmende hendelse. Og fortsatt ligger det mange steinblokker oppe i fjellsiden som ser ut til å kunne rase ut når som helst.

Utrygge

— Det er en påkjenning å vite at vi aldri kan være trygge. Riktignok vil et ras her ikke kunne ta med seg noen bolighus, men folk som er henvist til å ferdes på veien nedenfor gjør det med hjertet litt oppe i halsen. Og det er kort avstand til riksveien, bare noen tjuetalls meter, så et større ras som havner ut i hovedveien vil lett kunne resultere i trafikkulykker, mener Teigland.

Teigland sier han har tatt kontakt med både byggesaksavdelingen i kommunen, politiet og arbeidstilsynet for å få noen til å se på saken.

— Men ingen synes å ta noe ansvar. I mellomtiden er vi henvist til å vente på at det skal rase ut neste gang.

MANGE TONN: - Steinblokkene som falt ut fra fjellsiden er på mange tonn. Heldigvis var det ikke folk i nærheten da raset gikk, men det var bare flaks, konstaterer Kåre Johan Teigland, nærmeste nabo til rasstedet i Heldal. FOTO: HELGE SKODVIN