Tre store steinblokker raste mandag formiddag ut på fotballbaneni Salhus. Den største av steinene er på rundt 30 tonn.

På grunn av tidligere steinras er kunstgressbanen stengt, og detjobbes med å sikre fjellet.

— Vi kommer trolig til åsette opp et rassikringsgjerde, men disse steinene er så store atde ville knust gjerdet, forteller Per Fredrik Johansen faglig ogdaglig leder i Fjellsikring Inter Handling.

Det er hans mannskaper som mandag morgen kontrollert løsnetde tre steinblokkene.

— De var nesten helt løse fra før. Vi har dyttet dem ned vedhjelp av luftputer.

Hårfin beregning

Det kontrollerte raset gikk ifølge Johansen helt etter planen. Steinblokkenehar truffet banen få meter fra de svære lysmastene.

— De tre steinene har kommet ned akkurat slik vi trodde. Det er to blokkertil som skal løsnes, med det må vi vente med til vi har fått flyttet mastene.

En telefonledning røk, og deler av natursteinmuren ved fotballbanen bleknust.

— Vi hadde egentlig trodd at muren skulle tåle litt mer. De som har lagetden har nok brukt for små steiner enkelte steder.

Når de største steinblokkene er fjernet blirdet trolig satt opp et seks meter høyt stålgjerde for å fange opp mindresteinras.

- Kunne brukt spett

I september gikk steinraset som er bakgrunnen for det pågåendesikringsarbeidet. Geolog Jann Atle Jensen i Multiconsult ASundersøkte da rasstedet.

— Det kunne vært farlig. Og det kommer til å gjenta seg, advartehan etter en synfaring sammen med politi og Bergen kommune.

Mandag formiddag var geologen tilbake på rasstedet.

— Steinene som ble tatt ned i dag var så løse at vi kunne revetdem ned med et spett, kommenterer han.

Skolebarn har bruktkunstgressbanen i Salhus hver eneste dag frem til raset gikk iseptember. Siden har den vært stengt.

Rasalarm

Mandag formiddag fikk bt.no flere henvendelser fra folk som så de store steinene på fotballbanen, og trodde raset var gått av seg selv i løpet av natten.

Det er Bergen kommune som har hyret inn fjellsikrerne, men også her kom steinene som en overraskelse.

— Vi vet foreløpig ikke noe om årsaken til raset, eller om det er sammenhengmed det forrige, sa geolog i Bergen kommune Liv Senneset til bt.no.

Hun hadde da akkurat fått melding om steinene på idrettsbanen, og var på vei til stedet.

Heller ikke politiet visste om det kontrollerte raset.