• I mitt hode hadde jeg trodd at det skulle bli en strengere straff, sier hotelldirektøren.

Midt på natten en søndag i slutten av oktober tvang en mann fra Litauen seg inn i hjemmet til direktør Steinar Vinje på Vossestranden Hotel. Han bor like ved hotellet i Myrkdalen.

Den rabiate og fulle mannen i 30-årene er nå domfelt for tre tilfeller av voldsutøvelse, hvor to er begått under særdeles skjerpende omstendigheter, samt et tilfelle av vold mot offentlig tjenestemann.

Men retten har frifunnet ham for innbruddsforsøk, fordi det fremstår som mer sannsynlig at hensikten var skadeverk eller forstyrrelse av ro og orden.

Dommerne mener at det ikke kan ha vært et innbrudd: «Retten viser til at den hamringen som tiltalte gjorde på altandøren nok kan være egnet til å bane seg adgang til boligen ved at ruten til slutt knuser. Den er imidlertid i liten grad egnet som metode for å begå et innbrudd... Det er riktig nok ikke et krav om at forbrytelser begås på en snedig måte... Likevel innebærer handlingene at det ut i fra de ytre omstendighetene fremstår som høyst tvilsomt om tiltalte, selv bedømt som edru, hadde forsett om å fullbyrde et innbrudd.»

Seks måneders fengsel

Tiltalte må sone seks måneder i fengsel hvis dommen fra Nordhordland tingrett blir stående. Han måtte betale oppreisningserstatning både til Steinar Vinje, samboeren og Vinjes datter.

Det gikk verst utover samboeren som får 50.000 kroner. Datteren får 25.000 og Vinje 10.000.

— I mitt hode hadde jeg trodd at det skulle bli en strengere straff. Etter å ha snakket med fagfolk, hadde jeg forventet 8-10 måneder, sier Steinar Vinje.

Forsvarer Helge Hansen sier at han må vurdere resultatet sammen med sin klient, som for tiden sitter i varetekt i Bergen. Hansen har ikke rukket å lese dommen ennå.

— Han har ikke hatt noen erindring om det som skjedde, men beklaget det hele fra første stund. Han er innforstått med at han ville få straff, sier advokaten.

Klemte til rundt halsen

Steinar Vinje fortalte om det uprovoserte angrepet i BT tidligere. Ingen i familien kjente litaueren.

— Min samboer hørte lyder fra verandaen og våknet. Hun gikk ut for å se hva som skjedde og ble angrepet da hun åpnet døren, sa Vinje etter at mannen ble varetektsfengslet.

Inntrengeren klemte til rundt halsen på samboeren, slik at hun ikke fikk puste. Datteren ilte til, men ble også slått flere ganger. Til slutt fikk Steinar Vinje overmannet mannen i det han beskrev som «et forferdelig basketak».

Litaueren, som ikke er straffedømt i Norge tidligere, gikk senere løs med spark på politifolkene som ankom.

Retten er enig med aktor i at det er tilfeldigheter som har ført til at volden ikke fikk et mer alvorlig utfall.

«Den volden som er utøvd mot Hansen er i seg selv alvorlig med et betydelig skadepotensiale. Den er utøvd uten noen som helst foranledning, midt på natten og i Hansens eget hjem hvor hun skal kunne føle seg trygg», skriver dommerne.

Angrep politiet

Forsvarer Hansen ba om frifinnelse for vold mot Steinar Vinje.

— Det var et berettiget synspunkt, situasjonen var opphørt, sier han. Men retten er helt uenig:

«Etter straffeprosessloven § 176 første ledd annet punktum kan enhver foreta en pågripelse dersom den mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning. Vinjes handling er åpenbart en lovlig pågripelseshandling», heter det.

Steinar Vinje forstår ikke påstanden til forsvareren:

— Jeg skjønner helt hva meningen med det var. Det som slår meg først, er at det er en desperat handling fra forsvareren. Det er tydelig at han ikke var til stede. Mannen slo meg, hva kan jeg galt ha gjort? Hvordan kan jeg angre på å forsvare familien min? sier han.

Ferdig med saken

De tre ofrene var alle i retten for å vitne.

— Nå er vi er ferdige med saken. Det var kanskje lettere siden vi var i retten. Så får vi håpe at det ikke skjer igjen, sier Vinje.

Politiadvokat Line Skjengen, som førte saken for påtalemyndigheten, er fornøyd med et halvt års fengsel.

— Dette er en tragisk sak for alle parter. Jeg kunne argumentert for høyere straff, men det var ikke en villet handling og det fremstår som meningsløst. Seks måneder er nok, sier Skjengen.