— Vi leter etter synderen. Lasteplanet må ha vært overfylt, for det er stein overalt, sier vaktoperatør Lasse Austestad ved Vegtrafikksentralen.

Småstein skal ha falt av planet på Sjølinjen, i Hardangerveien og i Straumeveien.

— Det kan se ut som om det er i forbindelse med anleggsarbeid i Bjørgeveien, sier Austestad.

Steinene på Sjølinjen er fjernet av politiet, og ved ti-tiden var Vegvesenet ute og plukket opp resten.

— Vi vurderer også å få sendt ut en kostebil, sier Austestad.

Ifølge Vegtrafikksentralen skal det ikke være meldt om noen ulykker i forbindelse med steinrotet.

— Vi har kun fått melding om en punktering, forteller Austestad.